بایگانی

Archive for the ‘احمد زید آبادی را آزاد کنید’ Category

احمد زید آبادی را آزاد کنید

اکتبر 5, 2009 4 دیدگاه

مثلا امروز تولدم بود . زنگ زدم و گفتم  : امروز بهترین کادوی تولدم را می گیرم . پرسید :  کی قراره برات بگیره ؟ نکنه … گفتم : نه عزیزم ، امروز قراره احمد زید آبادی آزاد بشه ..

غروب شد . زنگ زد و گفت : این نامردها به کادوی تولد هم رحم نمی کنند …

احمد زید آبادی را آزاد کنید
احمد زید آبادی را آزاد کنید

باید در مقابل تمام دنیا بایستی حتی اگر تنها بمانی. باید چشم در چشم تمام دنیا بدوزی حتی اگر دنیا با چشمان خون گرفته به تو بنگرد. ترس به دل راه نده. به سخن آن موجود کوچکی که در قلبت خانه دارد اطمینان کن که می گوید:  دوستان همسر و همه چیز و همه کس را رها کن و فقط به آنچه برایش زیسته ای و به خاطرش باید بمیری شهادت بده .

گانــدی

Advertisements