بایگانی

Archive for the ‘احمد مفتی زاده ، گاندی ایران’ Category

لطفاَ مقاومت کنید .

 خانواده زندانیان سیاسی، لطفاَ مقاومت کنید .

 دوری از عزیران ، شکنجه پدر ، رنگ پریدگی مادر ،گریه بچه ، سخت است اما،  لطفاً  مقاومت کنید  . امروز چشم جهانی نگران  ماست .

 بدانید :  » گاندی ایران 2430 روز را در انفرادی اوین گذارند و خم به ابرو نیاورد  . «گاندی ایران »  اولین کسی است  که از یک تریبون رسمی خامنه ای را دیکتاتور نامید  .. او در 18 سالگی به مقام اجتهاد رسید . در   25 سالگی استاد دانشگاه  تهران بود . در سال 42 به خاطر مبارزه با حکومت پهلوی  در اوین به زندان رفت  .از اعضای موسس قانون اساسی  جمهوری  اسلامی ایران بود که پس از نوشتن آن در حسینیه ارشاد اعلام کرد : «قلم و دستتان بشکند برای آن قانون تصویب کردنتان «…   خامنه ای را روضه خوانی بازاری خواند که می خواهد  دیکتاتور شودبا دیکتاتور خواندن خامنه ای یکبارِ دیگر به زندان افتاد و بدون محاکمه   2430 روز ( 6 سال و 8 ماه )  در  انفرادی اوین بود  ، و در زیر سخت  ترین شکنجه ها  در اوین  هر بار که از او  میخواستند که اعتراف کند و  بگوید غلط کردم  ، می گفت : زبانم به «غلط کردید» عادت   دارد  ، نه  «غلط کردم» .  پس از 10 سال حبس در زندان  ،  در روزهای آخر زندگی  ، در حالیکه از او تنها پوست و استخوانی مانده بود ، او را به بیمارستان آسیا  منتقل کردند  .  در بیمارستان  عوامل شکنجه و زندانش را بخشید و  دعا کرد  :  خدایا به خاطر من بنده ای را عذاب مده ؛ به خدا  قسم ، حاضرم  همه عمر در دنیا رنج بکشم و زیر  شکنجه باشم اما تمام بندگان خدا هدایت و سعادتمند گردند… می گفت : بت پرست مخلص بهتر است از ریاکاری ( منافقی ) که در مسجدالحرام سجده میکند … می گفت :  آقایان با این رویکردتان مدتی به اسلام ضربه میزنید اما بعد تشیع را چنان میکنید که تا قیامت قد علم نخواهد کرد…تنها مجتهدی بود که فتوای ارتداد و سنگسار را قبول نداشت …  پس از مرگ ماهنامه ایران فردا به خاطر چاپ یک  مقاله از او»  در باره انتظار از دین »  توقیف شد و مهندس سحابی 9 ماه به خاطر آن زندان رفت . …. بزرگترها او را می شناسند ..علامه  احمد مفتی زاده … یار طالقانی و  مخالف سر سخت خامنه ای … روحش شاد .

تصویر علامه احمد مفتی زاده قبل از دستگیری :29

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر علامه مفتی زاده پس از 7 سال  انفرادی  در اوین : 60

 

   منبع ِ مطالب و عکس ها  : سایت رسمی مکتب قرآن 

 

                                                      علامه مفتی زاده 1361 : 1361

 علامه مفتی زاده 1371 :

1371

 

 

 

روایت ِ علامه مفتی زاده از گفتگوهای  او بازجوهایش 

  تهدیدها ، تطمیع ها

 • به من باز گویند: بُکن زندگی               کمی با مقامات سازندگی
 • بمن باز گویند: آرامتر،                        از احوال دنیا بشو با خبر.
 • بمن باز گویند  – کز احتیاج                  شده حرف تو چون ُدّربی رواج.
 • بمن باز گویند: ای بی‌شعور                همه ناکسان زر گرفتند و زُور.
 • بمن باز گویند: بیدار شو!                   ره زندگی گیر و سالار شو
 • بمن باز گویند: با ایده‌آل                     تو بی سود کردی جهان کمال.
 • بمن باز گویند: که این خوشدلان         برندت به دانشگه و پارلمان.
 • بمن باز گویند: ای با هنُر!                  وزارت دهندت چه خواهی دگر؟!
 • بمن باز گویند: کز بهر نان                  کمی نرم کُن با بزرگان زبان.
 • بمن باز گویند: کای حق پرست!         بدهکاری از مرگ ناخوش‌تراست.
 • بمن باز گویند: ای سنگدل !              زن و بچه‌ات را بسختی مَهِل.
 • بمن باز گویند: ای بد زبان !               نسوزد دلت بر محّمد ژیان؟!
 • بمن باز گویند: زندان بس است        یکی‌حرف بس، گر ‌بخانه کس‌است.
 • بمن باز گویند: بر حفظ جان                بیندیش گر نیستی فکر نان.
 • بمن باز گویند: صدها هزار                  زمردان نامی زدندی بدار
Advertisements