بایگانی

Archive for the ‘آشکار بود ، رسمی شد .’ Category

آشکار بود ، رسمی شد .

ژانویه 10, 2010 ۱ دیدگاه

منبع :خودنویس نویسنده : سارا زرتشت

سرانجام گزارش کمیته ی تحقیق کهریزک ، به صحن ِ علنی ِ مجلس ، خوانده  آمد و مقصر بودن ِ  سعید ِ  مرتضوی  رسماً اعلام شد .  خوانده شدن ِ این گزارش  ، با جنجال های ِ خبری ، تحلیل های سیاسی  و واکنش های  فراوانی همراه شده  و اغلب ِ  تحلیل گران این کار را نشانه های ِ تغییر رفتار سیاسی در بعضی از ارکان ِ نظام دانستند و آن را ناشی از برد ِ  میانه روهای ِ  مجلس  در مقابل ِ تندروها  خواندند .

.

اما بهانه ی اصلی  برای ذکر این موضوع  ، مطلقاً سیاسی نیست ! بلکه پرداختی  به مغز ِ گزارش و خبر  اصلی ِ مندرج در آن است .  یعنی خبر ِ مقصر بودن ِ سعید ِ مرتضوی . خبری که  آنچنان قابل ِ پیش بینی و بر سر زبان ها بود ، که انتشار آن در نزدِ افکارِ  عمومی  چنگی به دل نزد و حتی  روزنامه نگاران  هم ،   از مقصر خواندن ِ  سلاخ مطبوعات  چندان خوشحال نشدند که بایستی  .

در بسیاری از كتابهای روزنامه نگاری برای شناخت ِ خبر ، این مثال  مشهور آمده است که :   «اگر فردی سگی را گاز بگیرد، خبر است، اما برعكس اگر سگی فردی را گاز بگیرد، خبر نیست» .یعنی ارزش  یک خبر  تابعی از ذهنیت های ِ رایج ِ   جامعه ای است ،  که خبر در آن منتشر می شود و  محتوای ِ اصلی خبر تحت ِ تاثیر شرایط ِ روانی و اجتماعی  جامعه  ،  می تواند  با ارزش ، کم ارزش و حتی فاقد  ارزش خبری  باشد.  به عبارتی دیگر برجسته بودن و غیر عادی بودن ِ یک خبر به ترکیب ِ مخاطبان ِ آن بستگی دارد و بر سر زبان بودن ِ یک موضوع ،  می تواند از اهمیت ِ خبری آن بکاهد .

باری ، کم ارزش بودن ِ خبر ِ  » مقصر شناخته شدن ِ قاضی مرتضوی »  حاوی یک هشدار ِ  ِ مهم و یک پیام ِ مفید  ِ جامعه شناختی  ،  برای حاکمان است . یعنی :

جامعه ای که در شعور جمعی ِ خود ، بارها قاضی مرتضوی را «مقصر» شناخته است ، طبیعی است که  با شنیدن این خبر  ،  جا نمی خورد و دیگر !  چندان  هم خوشحال نمی شود .  حاکمان اگر می خواهند خبر برجسته و  قابل توجهی را به  مخاطبان خود اعلام کنند ، بهتر است هر چه سریعتر ، اخبار محاکمه و مجازات ِ ، مقصران ِ اصلی را مخابره کنند  ، شاید آبی بر آتشی ریخته شود .

منبع :خودنویس نویسنده : سارا زرتشت

Advertisements