بایگانی

Archive for the ‘ایا رسایی یکی از لباس شخص هاست ؟’ Category

آیا رسایی یکی از لباس شخصی هاست ؟

 وقتی  ، پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است!

   امروز 22 مرداد 88 ،  روزنامه کیهان ، قسمتی از  مقاله آقای حمید رسایی را با عنوان » آقای مطهری ، امان از بی بصیرتی »  سانسور کرد . غافل از آنکه  متن کامل مقاله قبل از آن در سایت شخصی آقای رسایی و سایت پارلمان نیوز درج شده بود . بروال این روزها ،  اسناد و مدارک آن هم موجود و در  ذیل همین متن  آمده اند .

  اما  آنچه محل شبهه ! و اشکال است  ، در قالب چند سوال از آقایان شریعتمداری و رسایی پرسیده می شود . اگر چه امیدی برای پاسخ ندارم  ؛ اما گاهی » پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است » .

 آقای رسایی :

 ۱.  شما در متن مقاله  ( ِ سانسور نشده ) آورده اید : » نکته جالب توجه این بود که این نقد تند و تیز سرمقاله آقای شریعتمداری را در یکی از اتاق های روزنامه کیهان نوشتم و از همان جا و با استفاده از امکانات کیهان برای حدود 10 سایت و خبرگزاری نیز ارسال کردم. همان روز به بسیاری از دوستانم گفتم که اصولگرایی یعنی حاج حسین شریعتمداری  »  سوال این است :  آیا  نگارنده هم می تواند  ازمحل دفتر کیهان یاداشت های خود را به 10  سایت و خبر گزاری ارسال کند ؟  ایا استفاده از امکانات دولتی کیهان برای  شما شرعی است ؟  آیا اصول مداری  ( یا همان حاج حسین شریعت مداری ) اجازه استفاده از امکانات دولتی را برای نشر مطلب شخصی به شما داده بود ؟  آیا از آن روز فهمیدید که حاج حسین مداری یعنی همان اصول مداری ؟

 ۲. در متن همان مقاله (که سهواً سانسور نشده است ! ) آورده اید  » هنوز چند هفته از سخنان رهبری معظم انقلاب نگذشته که فرمودند : اگر بصیرت نداشته باشید،‌ دوست و دشمن را نشناسید،‌ یک وقت می بینید آتش توپخانه تبلیغات و گفت و شنود و عمل شما به طرف دوستان است نه دشمنان! »  . می دانید که  این سخنان را روز 5 مرداد مقام محترم رهبری در جمع «سپاه ولی امر » ایراد فرمودند  اما متن  روز 21 مرداد در سایت رهبری و روز 22 مرداد در روزنامه کیهان منتشر شد .

لطفاً بفرمائید  :    آیا شما هم از اعضاء «سپاه ولی امر »  هستید  که سخنان رهبری  را  چند هفته قبل شنیده  بودید ؟ آیا سپاه ولی امر همان لباس شخصی هایی  هستند  ، که شما منتسب به آنهائید ؟

 آقای شریعتمداری :

آیا  نگارنده هم می تواند  ازمحل دفتر کیهان یاداشت های خود را به 10  سایت و خبر گزاری ارسال کند ؟  ایا استفاده از امکانات دولتی کیهان برای  استفاده کیهان  شرعی است ؟ آیا متن ِ قابل ِ سانسور را قبلاً در جایی  مثل سایت «بالاترین» دیده بودید ؟ آیا قبول دارید  در این خصوص ( چاپ مقاله آقای رسایی  و  شرکا !) شما و بالاترین هیچ اشتراکی ندارید ؟

خوانندگانِ  جان :

به نظر شما :   آیا سپاه ولی امر همان لباس شخصی ها هستند؟  آیا رسایی یکی از لباس شخصی هاست ؟ 

به نظر شما : چرا شریعتمداری مقاله رسایی را سانسور کرد ؟ آیا سایت ِ بالاترین ، کیهان را- نقره – داغ کرد ؟

 پی نوشت  : مطلب آقای رسایی قبلاً  در سایت ایشان و پارلمان نیوز و خیلی نیوز های دیگر درج شده بود ، پس در  توجیه های  شرعی خود ، مورد حق العمل  و حق القلم و اینها را بی خیال شوید.

این هم اسناد و مدارک ( عکس های کیهان و سایت بالاترین و سایت رسایی )

2

 

1

4

3

Advertisements