بایگانی

Archive for the ‘باز هم سبز شدن ِ روشنفکران !’ Category

باز هم سبز شدن ِ روشنفکران !

نوامبر 17, 2009 4 دیدگاه

23  خرداد 88 با یکی از دوستانم در خصوص بازداشت های  پس از انتخابات تلفنی صحبت می کردیم . آن روز هر دو بر آن عقیده بودیم که  با این کار می خواهند اتاق ِ فکر ! موسوی  و کروبی را تضعیف کنند . چند روز بعد که جنبش ِ سبز  بدنیا آمد ، هر دو  به اشتباه خود پی بردیم  و بی تعارف اقرار کردیم که  اساسا ً این بار  ، اتاق ِ فکری وجود نداشت .  البته در این میان سخنان دوستم شنیدنی تر بود . او عقیده  داشت  : کودتاچیان ، اتاق ِ فکر اصلاحات   را به جای ِ اتاق ِ فکر جنبش ِ سبز گرفته اند  و این شری است که بانی خیر خواهد شد . البته آن دوستم معتقد بود  : اصلاحات اگر اتاق ِ فکر مناسبی داشت که به این زودی  در بازی قدرت شکست نمی خورد  و آن دوست ِ ناباب !  تا جایی پیش رفت  که اندکی ابراز ِ خوشحالی کرد که   جنبش ِ سبز با اتاق ِ فکر ِ اصلاحات شکل نمی گیرد !

امیدوارم ، سوء تفاهم نشود  اما در این شرایط ِ سخت  و حساس ِ تاریخی ،  تعارف   جایز نیست . امروز که سخنان  باقی و جلایی پور و محدثی و قائمی راد را در  سایت نوروز دیدم ، دانستم که آن دوست پر بیراه نگفته بود .گویا جنبش ِ سبز برای بعضی ها تنها یک   سوژه ی جدید است که  مجال مناظره و مکاتبه و روشنفکری را  فراهم می کند . نسبت جنبش ِ سبز با دین و دین سبز و جنبش  های سبز ، فرصتی هم  برای «سبز شدن ِ » روشنفکران  است .  البته به قول   یکی از دوستان ِ نغز گو   «هر سبزی سبز نیست » .

به بنده حق بدهید که بسی  نگران باشم  واندکی تلخ  . به اشاره بگویم .  اصلاح طلبان ِ بزرگوار  بهتر است به جای ِ ادای روشنفکری به  رفتار حزبی و سیاسی ِ خود بپردازند  و گرفتار دفاع از هم حزبی های دربند خود باشند نه  نگران ِ تعریف و اصلاح ِ جنبش ِ سبز . فعلا  رسایی و صفار هرندی  دارند ادای آنها را در می آورند ، نگران باشند که جای ِ آنها را نگیرند . نه ! نه !!  جنبش ِ سبز نیازی به  اصلاح  ندارد .

این اشارت ِ تلخ ، البته  ! به معنای نفی اصلاحات و دستاورهای خاتمی ِ بزرگ و اندیشه های حجاریان ِ کبیر نیست . محض اطلاع ، نگارنده پیش از دوم خرداد هم ،  پیرو و حامی  و همراه  ِ مشی اصلاح طلبی و اصلاحات بوده است و از این پس هم  خواهد  ماند اما  بر این باوراست  که جنبش ِ سبز نه ماهیت و نه منشاء  مشترکی با  اصلاحات ِ برخاسته از دوم خرداد ندارد . به اختصار ،   خاستگاه جنبش ِ سبز اعاده ی یک حق است و خاستگاه اصلاحات اصلاح یک روش . جنبش ِ سبز یک جنبش ِ ایجابی  ِمثبت برای اعاده ی حق ِ «رای » یا همان حقِ حداقل ی زندگی  ِ اجتماعی است و  اصلاحات ِ دوم خرداد یک مشی سلبی ،  برای نفی ِ روش های  سیاسی و اقتصادی ِ جریان ِ  حاکم  .

Advertisements