بایگانی

Archive for the ‘بودن یا نبودن ؟ مسئله این است .’ Category

بودن یا نبودن ؟ مسئله این است .

دسامبر 29, 2009 بیان دیدگاه

منبع : جرس نویسنده : سارا زرتشت

حادثه ها در راهند . روز فوت ِ آیت الله منتظری  ، از زبان یکی از  چهره های نمادین ِ  سیاست ،  یادآوری کردم : «حادثه » بزرگترین دشمن سیاستمداران  است .  حادثه ی فوت ِ آیت الله منتظری و نبودن ِ او و حادثه ی عاشورای 88  ، ب  پیام می دهند که   بیش از هر چیز و پیش از هر چیز ،  همه   باید لختی تامل کنیم . همه باید لختی تامل کنند .

جنبش ِ سبز باید تامل کند . آیا می خواهد به اصل  ِ عدم ِخشونت پای بند بماند ؟ آیا می خواهد شیوه ی مبارزه را تغییر دهد ؟ آیا مطالباتش تغییر کرده اند ؟ آیا پس از عاشورا ،  جنبش ، هویت ِ تازه ای دست پیدا کرده است ؟ آیا می خواهد از رهبرانش عبور کند ؟ اگر رهبرانش را دستگیر کردند چه می کند ؟ جای خالی  آیت الله منتظری را با چه کسانی باید پر کرد ؟  با دستگیری عندالوقوع موسوی و کروبی  و  خاتمی ،  رهبرانش  چه کسانی خواهند بود ؟ نوری ؟ هاشمی ؟ سید حسن ؟ سازگارا ؟… آیا این جنبش  می خواهد «سبز»  بماند  یا به نهضت ِ انقلابی تغییر کند ؟ آیا جنبش ِ سبز می خواهد بماند ؟

هاشمی رفسنجانی باید تامل کند . آیا می خواهد شیوه ی مخالفت اش را تغییر دهد ؟ اگر  احمدی نژاد  فراغتی پیدا کند  و جنبش ِ سبز اندکی مجالش دهد  ، چه بر سر او و خانواده اش خواهد آمد ؟ آیا زمان ِ همراهی رسمی با جنبش فرا نرسیده است ؟ آیا پیوستن رسمی ِ او به مخالفان  «تاکتیک» بهتری نیست ؟ آیا نبودن ِ او در قدرت ،  موجب ِ تضعیف ِ ستاد ِ کودتا نخواهد شد ؟ آیا در جایگاه خبرگان  می تواند ، «بایستد «؟ آیا  زمانی برای شفافیت  باقی مانده است ؟  آیا هاشمی رفسنجانی ، رئیس خبرگان و شورای مصلحت و امیر کبیر ایران خواهد ماند ؟ آیا هاشمی رفسنجانی خواهد ماند ؟

آیت الله خامنه ای باید تامل کند . مردم چه می گویند ؟ چه  می خواهد  ؟ چرا علیه او شعار می دهند ؟ از کی این اتفاق افتاده است ؟ آیا  20 سال رهبری او ،  دیکتاتوری بوده است ؟ از چه روزی او را دیکتاتور نامیدند ؟  چرا شعار «مرگ بر دیکتاتور ، چه شاه باشه چه دکتر » به شعار » مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» تغییر پیدا کرد ؟ مسئول ترین شخص دربرابر آینده ایران  کیست ؟ مسئولیت ِ فروپاشی ایران با کیست ؟   آیا غیر از او کسی را یارای کنترل تندروی ها هست ؟ آیا بهتر نیست هرچه سریعتر هاشمی و خاتمی را به یاری فرابخواند و برای بحران چاره اندیشی کند ؟ ایا خامنه ای یک سال دیگر ، رهبر خواهد ماند ؟ آیا خامنه ای خواهد ماند ؟

سران جنبش سبز باید تامل کنند . آیا مطالباتشان با بدنه ی جنبش سبز یکی است ؟ آیا رهبری  مسئولانه و اخلاقی  آنها بر جنبش ِ سبز در آستانه ی تهدید نیست ؟ اگر دستگیر شدند چه آلترناتیوی را به جنبش ِ سبز پیشنهاد می کنند ؟ آیا زمان برای رسمی شدن ِ و عیان شدن ِ مطالبات ِ اصلی فرا نرسیده است ؟ آیا زمان برای مذاکرات خارجی و تشکیل دولت موقت فرا نرسیده است ؟ ایا زمان مذاکره ی مستقیم نرسیده است ؟ آیا زمان رسانه ای شدن و به میان مردم آوردن  ِ مطالبات نرسیده است ؟ آیا زمان شفافیت ِ محض نرسیده است ؟  آیا زمان اعتصاب فرا نرسیده است ؟  آیا با تغییر جنبش ِ سبز به نهضتی انقلابی ،  آنها رهبرمخالفان خواهند ماند ؟ آیا مدتی دیگر هم در میان مردم خواهند ماند ؟ آیا سران ِ جنبش ِ سبز خواهند ماند ؟

برادران لاریجانی و حلقه ی مهدوی کنی و سران ِ بازار و راست سنتی ، باید تامل کنند . آیا بزودی احمدی نژاد سراغ آنها هم خواهد رفت ؟ بعد از هاشمی نوبت کیست ؟ آیا  از اختیارات ِ قانونی و قدرت ِ پنهان و توان ِ اقتصادی ِ خود می توانند استفاده کنند ؟ آیا خود را قدرتمند تر و زیرک تر از هاشمی رفسنجانی و خاتمی و موسوی  و خوئینی ها می دانند ؟ آیا نو کیسگان در آنها طمع نخواهند کرد ؟ در روزگار خاتمی ،  ایران آسوده تر بود و روحانیت عزیزتر و بازار آرام تر یا هم اکنون ؟ بحران اقتصادی ایران  با آنها چه خواهد کرد ؟ مسئولیت سران ِ  دو قوه با کیست ؟ آیا سال ِ دیگر لاریجانی رئیس مجلس خواهد ماند ؟ ایا رئیس قوه ی قضائیه با جابجایی رهبر ! جابجا نخواهد شد ؟ آیا  با تشدید آشوبها ، سهم ِ آنها از قدرت و اقتصاد  باقی خواهد ماند ؟ آیا حلقه ی راست ِ سنتی خواهد ماند ؟

دولت  ِکودتا ، سران ِ کودتا و یاران ِ کودتا باید تامل کنند . آیا کودتای » دوم و سوم » را می توانند پیش ببرند ؟ آیا موج داخلی و فشار خارجی  آنان را از هستی ساقط نخواهد کرد ؟ آیا به روزگار رفتن ِ خود اندیشیده اند ؟ سران ِ نظامی تا کی می توانند در میان ِ مردم زندگی نکنند ؟ آیا یک لحظه  آسایش روحی و ذهنی  خواهند داشت ؟ آیا نظامی شدن  اوضاع منجر به شکل گیری نهضت های زیر زمینی و عملیات ِ چریکی  و انفجارهای تروریستی نخواهد شد ؟ آیا در امان خواهند بود ؟ آیا می توانند در مقابل ِ کیاست ِ سیاسی و نظامی ِ هاشمی و محبوبیت ِ مردمی ِ موسوی و جایگاه جهانی  خاتمی   دوام بیاورند ؟ آیا خود را از کروبی و نوری و طاهری و خوئینی ها و غفاری ِ معروف ! شجاع تر و جسورتر می دانند ؟ ایا سرنوشت ِ همه ی افسران شاه  را نخوانده اند ؟ آیا رادان و مرتضوی می توانند تنها یک لحظه در میان مردم قدم بزنند ؟ آیا احمدی نژاد تا روز آخر ِ زندگی در قدرت خواهد ماند ؟ آیا آنها خواهند ماند ؟

اپوزیسیون خارجی ، مجاهدین ِ خلق ، احزاب قومی و سلطنت طلب ها و روشنفکران  غیردینی باید تامل کنند . آیا می خواهند به جنبش ِ سبز بپوندند ؟ آیا میثاقی برای همراهی با جنبش ِ سبز دارند ؟ آیا غیر از جنبش ِ سبزاند ؟ آیا رسانه های ِ خود را در اختیار جنبش ِ سبز قرار می دهند ؟ ایا می خواهند سهم ِ آنها  از مبارزه و قدرت  مشخص شود ؟ آیا مترصد «فرصتی «هستند یا «هستند «؟ آیا با کودتای ِ دوم و سوم ، جایی برای آنها خواهد ماند ؟ آیا  با رکود ِ جنبش ِ سبز و تغییر ماهیت ِ جنبش ِ سبز ،  آنها دوباره فراموش خواهند شد ؟ بازدیدهای  ِ  سایت  ها  «گویا» ی !  چیست ؟ آیا آنها ایرانی خواهند ماند ؟ ایا خواهند ماند ؟

درنگ نکنیم . درنگ نکنید  . همه باید لختی تامل کنیم .همه باید لختی  به :»ایران» بیاندیشیم .   آیا با تداوم ِ وضعیت ِ موجود ، ایران ، بردوام  خواهد ماند ؟ » آیا ایران خواهد ماند « ؟ بودن یا نبودن ؟ مسئله این است .

منبع : جرس نویسنده : سارا زرتشت

Advertisements