بایگانی

Archive for the ‘رفتار اسرائیلی ِ دولت کودتا’ Category

رفتار اسرائیلی ِ دولت کودتا

سپتامبر 13, 2009 4 دیدگاه

رفتار اسرائیلی ِ دولت کودتا

(۴  علت ِ اصلی )

۱. اسرائیل ، مشکل ِ بقا دارد :

            اکثر کشورهای جهان اسرائیل را به رسمیت شناخته اند . کشوری به نام اسرائیل بر روی نقشه ی جغرافیا  دیده می شود . اسرائیل عضو سازمان ملل است و در مراسمات و مناسبات  سیاسی ، فرهنگی ، ورزشی  و علمی حضور رسمی دارد .  مختصر آن که – بخواهیم یا نخواهیم –  کشوری به نام اسرائیل» وجود» دارد . اما وجود غیر از بقا است . بقا ،  تداوم ِ وجود است .  اسرائیل علیرغم آنکه وجود دارد ، اما  مشکلات عدیده ای  را ،  بر سر راه  بقای خود می بیند . گویی هر لحظه نگران است که مبادا  از بین برود و یا دیگر نباشداین اضطراب و نگرانی ، در عمل به شکل برخورهای شدید و نظامی  ظاهر می شود . کوچکترین اظهار نظری در خصوص موجودیت اسرائیل  واکنش شدید این کشور را به دنبال دارد . 

۲.  اسرائیل مشکل هویت دارد :

            هر هویتی حول یک  یا چند محور  شکل می گیرد . «هویت  تاریخی»  مهم ترین محوری است که مبنای شکل گیری یک ملت  و یا کشور است . کشورهایی که  دارای سابقه ی  تاریخی نیستند و  هویت تاریخی آنها  ضعیف است ، تلاش می کنند تا  هویت  کشور- ملتِ خود را حول  محورهای دیگری تقویت کنند . هویت ِ  و دامنه ی  ِ ملتی به نام ِ اسرائیل  همواره با سوالات و ابهامات ِ  جدی مواجه  بوده است است  و  چرایی و کجایی  کشوری به نام اسرائیل  معرکه ی آراست .  در این میان ،   دولتمردان ِ اسرائیل تمام تلاش خود را برای ایجاد  محورهای دیگری  برای  اثبات ِهویت مشترک  خود بنمایند .  این هویت ِ مشترک می تواند وجود ِ» دشمن » باشد   حتی اگر این دشمن مردم ِ بی دفاع ِ  فلسطین باشند. البته هیچ کشوری بخودی خود ،  از وجود دشمن  استقبال نمی کند اما ایجاد ِ »  دشمن فرضی»  نه تنها خطری ندارد بلکه  هویت مشترک را تقویت می دهد . بی خود نیست که «سران  اسرائیل از  سخنانی به ظاهر علیه آنهاست و  وجود  دشمنان ِ فرضی را برای آنها اثبات کند  خوشحال می شوند» . 

۳. حکومت ِ اسرائیل حکومتی است ایدئولوژیک :

          اسرائیل  بر اساس یهودیت شکل گرفته است و تنها  کشور یهودی است   و  یهودی بودن – بر خلاف ِ سایر ادیان – تنها  اظهار و پذیرش آئین یهود نیست ، بلکه باید اثبات شود. بنا به اعتقاد ِ یهودیان ، » ارض موعود»  در اسرائیل ِ کنونی  قراردارد و هرکس به هر شکلی بخواهد با این ایده و اعتقاد مخالفت کند ، دشمن ِ اسرائیل و حکومت ِ اسرائیل است  .این آئین ِ ایدئولوژیک  ، به حکومت ِ اسرائیل  ماهیتی  ایدئولوژیک می دهد و  این ماهیت ِ ایدئولوژیک  دست ِ حکومت را در بر خورد با « دیگران» باز نگاه می دارد .  

۴.  اسرائیل مشکل مشروعیت دارد  : israel%20f16

          نحوه شکل گیری یک  حکومت می تواند مشروع باشد و یا نا مشروع . در اینجا غرض از مشروعیت ،  اثبات شرعی و فقهی  نیست ، بلکه  پذیرش «قواعدعام ِ سیاست ِ اخلاقی و حقوق بشری»  ،  حداقل مبانی لازم برای مشروعیت یک حکومت است . مثلا دولتی که با کودتا بر سر کار می آید اگر چه ممکن است مورد پذیرش  واقع شود و دولت ها  آن را به رسمیت بشناسند اما ، طرفداران حقوق بشر و پای بندان ِ به اخلاق سیاسی  از وجود آن خوشنود نخواهند بود و  «به آن تبریک نخواهند گفت« . اگر می گوئیم اسرائیل مشکل مشروعیت دارد ، یعنی ، حتی  با پذیرش و به رسمیت شناختن  کشوری به نام اسرائیل ، باز هم  نحوه ایجاد و شکل  گیری این کشور و حکومت آن ،   محل ِ اشکالِ جدی است .  نحو ی  ایجاد ِ کشوری به نام  اسرائیل  و شیوه های  بکار رفته در تحکیم و تثبیت ِ  این موجودیت  غیر قابل انکار است  . بحران ِ مشروعیت ،   حکومت اسرائیل را همواره در حالت آماده باش نگه می دارد . نگاهی به قوت ِ ارتش و بودجه نظامی و تسلیحات هسته ای و ناوگان ِ  هوایی  اسرائیل ، به راحتی این آماده باش  دائمی را ثابت می کند . در مجموع  ماهیت ِ نظامی  حکومت ، خوی نظامیگری را در آن  رشد می دهد و به همین سبب ،  کمتر روزی است که اخباری از برخوردهای نظامی اسرائیل با ملت ِ فلسطین به گوش نرسد .

کوتاه می کنم .  روز قدس دارد فرا می رسد و باید  با اعتراض به «بقاء و هویت و ماهیت  و مشروعیت  اسرائیلی»  و » رفتار اسرائیلی دولت ِ کودتا»  ،   دین خود را به مقاومت ِ   جنبش سبز  ادا کنیم .   

کوتاه می گویم .  به زعم من  – که همه چیز را فلسفی- منطقی می بینم – باید به این شباهت ها شک کرد .

——————————–

تقدیم به چهار اسیر ِ سبز  ،  سعید حجاریان ، مصطفی تاج زاده  ، محسن امین زاده و فرزندِ رمضان و بند ه ی خدا ،  عبد الله رمضان زاده .

Advertisements