بایگانی

Archive for the ‘16 آذر و مقابله با دکترین قورباغه ی آب پز’ Category

16 آذر و مقابله با دکترین قورباغه ی آب پز

دسامبر 5, 2009 2 دیدگاه

.

دکترین قورباغه ی آب پز

دکترین قورباغه ی آب پز

فرانسوی ها ، قورباغه را زنده  درون ِ آب ِ سرد قرار داده و سپس آن را روی اجاق می گذارند تا قورباغه ی زنده به تدریج آب پز  شود و بمیرد و طبعاً قابل ِ خوردن  !  فرانسوی ها  بخوبی می دانند که اگر  قورباغه را به یکباره  درون ِ  آب ِ داغ  بیاندازند ،  بیرون می پرد و اگر چه اندکی می سوزد  ،  اما زنده می ماند  و طبیعتاً غیر قابل خوردن .

دکترین » قورباغه ی آب پز »  یک  روش کلاسیک در عالم سیاست برای برخورد با حریفی است که سرد و گرم  محیط را  به خوبی تشخیص می دهد .  در این حالت به جای برخورد اقناعی با حریف ، روند تغییر دما و فضا به تدریج اعمال می شود  ، تا حریف  واکنش مناسبی نداشته باشد . این روش ِ سیاسی  اغلب  برای اجرای سیاست های نامرئی و نرم افزاری به کار می رود .

روند دستگیری های یک ماه اخیر در دانشگاههای ایران ، نشان می دهد که دولت ِ کودتا در برخورد با دانشگاه ها  در حال ِ اجرای  دکترین  قورباغه ی آب پز است . یعنی  به تدریج دانشجویان ِ فعال  شناسایی و  اخراج ، محروم ، دستگیر یا زندانی  می شوند تا محیط فعال ِ دانشگاه به تدریج  خنثی  شود .

16 آذر فرصت  مناسبی است تا دانشجویان در مقابل ِ این روش ِ کودتاگران ، عکس العمل مناسبی داشته باشند  و آثار آن را خنثی کنند  . با توجه به این که  ،  در  16 آذر پتانسیل و امکان ِ تحصن ِ  دانشجویان وجود دارد ،  دانشجویان می توانند تحصن آرام ِ خود را تا آزادی ِ  همه ی دانشجویان  ِ دربند ادامه دهند . شرط پایان تحصن حضور دانشجویان محروم از تحصیل و یا اسیر در دانشگاه باشد نه وعده ها و وعید های احتمالی  . به هر حال جنبش ِ دانشجویی باید بلوغ و قدرت خود را نشان دهد . فکر می کنم شدنی  و کم هزینه است .

Advertisements