بایگانی

Archive for the ‘او یک جلاد نیست’ Category

او یک جلاد نیست !

سعید مرتضوی  جوان است و فرصت برای محاکمه او بسیار است .

۱. سعید مرتضوی  دادستان سابق تهران و قاضی  اسبق ِ شعبه ۱۴۱۰ متهم است که از موقعیت شغلی خود  سوء استفاده نموده  است . عناوین کلی  این سوء استفاده ها عبارتند از :

  • بستن غیر قانونی مطبوعات222
  • برخورد غیر قانونی با اصحاب مطبوعات
  • تجاوز جنسی به متهمین دادگاهها
  • قتل زهرا کاظمی  خبرنگار ایرانی- کانادایی
  • صدور احکام دستگیری خارج از روال قانونی
  • سوء استفاده از موقعیت قانونی به نفع یک جریان خاص سیاسی
  • اقدام علیه امنیت ملی کشور به طرق مختلف
  • اقدام علیه تمامیت ارضی کشور 
  • مشارکت و معاونت در کودتای ۲۲ خرداد و حوادث بعد از آن
  • و….

۲. اغلب اتهامات اصلی سعید مرتضوی   ذیل ِ یک عنوان کلی  قابل ذکر ند . این عنوان کلی عبارت است از : مجازات پیش از محاکمه . یعنی سعید مرتضوی متهم است که در موارد بسیاری قبل از محاکمه ، متهم را مجازات کرده است . مثلا اعتماد ملی را قبل از محاکمه بسته است . یا زهرا کاظمی را قبل  از محکوم شدن به اعدام ،  به قتل رسانده است و یا سر ِ عبدالله رمضان زاده را از قبل از محاکمه ،شکسته  است  وحتی او متهم است که فرق ریمیل و ایمیل را نمی دانسته است ، اما دادگاه وبلاگ نویسان را برگزار کرده است .

۳. هم اکنون سعید مرتضوی تنها یک متهم است ، یک جلاد نیست . او باید در دادگاه بی طرف ، تحت نظر هیات منصفه ، تفهیم اتهام شود و با برخورداری از حقوق انسانی و قانونی به دفاع از خود بپردازد و در صورت اثبات اتهام آنگاه مجازات شود . چنین باد .

۴.  در این زمان ، جلاد خواندن سعید مرتضوی ، نه تنها باری از دوش جنبش سبز بر نمی دارد ، بلکه  تکرار اشتباهاتی که سالها پیش در برخورد با مخالفین جمهوری اسلامی مرتکب شدیم . از هویدا گرفته تاقتل های کردستان  بدست خلخالی و کشتار ۶۷ و  نمونه های فراوان دیگر . 

۵. زمانی رسیده است که واژه مبارک و میمون ِ »  محاکمه » را بیشتر  و بیشتر بکار بریم و از تکرار ذهنی واژهای شومی چون مجازات و اعدام و جلاد بپرهیزیم . مبادا در دام ِ شیوه های کسانی چون خلخالی و مرتضوی و رادان و طائب و … بیافتیم . یادمان باشد : خون به خون شستن محال آمد ، محال .  

6. حرف دلم را بگویم ، دوستان ! من  نگران سعید مرتضوی نیستم . سعید مرتضوی جوان است وفرصت  برای محاکمه او بسیار است . راستش ،   من  هر روز ، نگران کسانی هستم  که بی محاکمه  می میرند  . من نگران محاکمه کسانی هستم که می ترسم بمیرند  و فرصتی برای محاکمه آنان نداشته باشیم .

Advertisements