بایگانی

Archive for the ‘جعل اخبار موازی و شیوع آنها’ Category

جعل اخبار موازی و شیوع آنها

 ویروس های جنبش سبز را بشناسیم  و

 راههای مبارزه با آن را یاد بگیریم  (۱)

—————————————————-

 جنبش سبز یک جنبش نرم  است . جنبش های نرم ماهیتی نرم افزاری دارند و  به همین سبب آگاهی و اطلاعات رسانی   مهم ترین ارکان آن اند  . همان گونه که نرم افزار کامپیوتر می تواند به ویروس آلوده شود ، جنبش های نرم نیز می توانند ویروسی شوند . از آنجا که اطلاع رسانی و گسترش آگاهی  سلاح اصلی جنبش  های نرم  محسوب می شود  ، لذا  جعل اخبار موازی و شیوع  آنها ویروس هایی هستند که می تواند اطلاع رسانی را در جنبش نرم با مشکل مواجه سازد .  به عنوان نمونه : یکی از شایع ترین ویروس های هفته پیش ویروس مشایی بود و دومین ویروس شایع ویروس برکناری اژه ای و صفار  . اما  سومین و خطرناکترین وبروسی  که از امروز  شایع شده است ویروسی است  ، به نام «اعترافات » و » دادگاه متهمان »  . از آنجا که در استانه «روز نکبت «و «هفته سیاه»  قرار داریم ، مشاوران روسی دولت کودتا مخربترین ویروس خود را برای این هفته طراحی کرده و آن را در شبکه  جنبش سبز شایع  کرده اند . برای آنکه  میزان شیوع و گسترش این ویروس را بدانید نظری دوباره به لینک های ارسالی و داغ شبکه بالاترین  بیاندازید .  میزان انتشار این  ویروس به حدی است که  توانسته است بسیاری از اخبار جنبش سیز و اقدامات  آتی را تحت تاثیر قرار دهد .

 و اما راه های مبارزه :

1- اولین و مهمترین راه مبارزه  ،جلوگیری از گسترش ویروس است . هر گونه توزیع و نشر اخبار مرتبط با این ویروس ها کمک به شیوع آنهاست . لطفاَ از گسترش غیر عمدی این ویروس ها بپرهیزید .

2-  توضیح و تشریح و نکته یابی و غلط گیری  در خصوص  «محتویات » این ویروس ها می تواند ابتکار و اندیشه جنبش سبز را به خود مشغول سازد . بهتر است ابتدا ویروس مهار شود و از گسترش آن به هر بهانه ای خود داری شود . لطفا از تحلیل های غیر ضروری  در این شرایط خود داری کنید .

3- مراکز اصلی  انتشار  ویروس را شناسایی کنید و به دیگران معرفی کنید . در شرایط فعلی صدا و سیما ، فارس نیوز و ایرنا  مراکز اصلی نشر ویروس اند . کافی است بدانیم و به  داده های آنها اتکا نکنیم .

 4- در خصوص خودِ ویروس ، گسترش ویروس و خطرات آن اطلاع رسانی کنید .

 5- جنبش سبز را به وضعیت عادی برگردانید . فراموش نکنید در آستانه «روز نکبت » و «هفته سیاه »  قرار داریم . درنگ جایز نیست .

صفحه نخست

Advertisements