بایگانی

Archive for the ‘ویروسی به نام مشایی’ Category

ویروسی به نام مشایی

ژوئیه 21, 2009 3 دیدگاه

 گزاره های بنیادی :

 1.  1) احمدی  نژاد  اسفندیار مشایی را  بسیار عجولانه به سمت معاون اول خود نصب کرد .
 2. 2) اکثریت قریب به اتفاق اصول گرایان مخالفت خود را  با انتصاب مشایی ابراز کردند .
 3. 3) مقام محترم رهبری  به صورت کتبی مخالفت خود را با این انتصاب اعلام کردند .
 4. 4) انتصاب مشایی مورد توجه  اصلاح طلب ها قرار نگرفت .
 5. 5) احمدی تژاد تا این تاریخ در خصوص  این انتصاب سکوت کرده است .
 6. 6)  رسانه ملی انتصاب  مشایی را تا کنون  منعکس نکرده است .

————————————————————————

 تحلیل اول  : انتصاب مشایی  یک پروژه انحرافی است . و پس از اعلام  رسانه ملی مشایی استعفا می دهد . به کمک این پروژه  :

 • مجالی برای حمایت های مذهبی و دینی از  «ولایت فقیه »  فراهم می شود .
 • میدانی برای قدرت نمایی  اصول گرایان فراهم می شود .
 •  مفهوم «حکم حکومتی »  بازیابی و ضریب  نفوذ آن در جامعه افزایش می سابد .
 •  مجال استفاده از «حکم حکومتی » علیه مخالفین جدی  فراهم می شود .
 • عرصه ای برای تهدید  «نخبگان » به برکناری از این دست فراهم می شود .
 • کانونی برای جذب  افکار عمومی  و موضوعی موازی  برای نشر در مطبوعات  ایجاد می شود .
 • مشروعیتی نسبی برای  «رئیس جمهوری احمدی نژاد »  فراهم می شود .
 •  ادبیات جنبش سبز تا حدی مصادره می شود .
 • وجهه احمدی نژاد ، ولایتمداری مشایی و  قدرت خامنه ای در قم  بازسازی شود .

—————————————-

 تحلیل دوم  : در سطوح بالای اصول گرایان اختلافی زود هنگام بروز کرده است . «بحران » موجود  امکان مدیریت این اختلاف را  گرفته است . احمدی .  «چشم اسفندیار » اصول گرایان  ضربه دیده است . تحلیل اصلاح طلبانه ( تحلیل اول ) دچار بدبینی و سوء تفاهم شده است .

—————————————-

تحلیل سوم  :اساساً «مدیریت عالی » حکومت در برهه فعلی فاقد  «سر» است . بروز هرگونه بحرانی ممکن است . این نیز یک  «اتفاق طبیعی » در این شرایط است .  

—————————————-

تحلیل چهارم :کودتای احمدی نژاد و سپاه  وارد فاز دیگری شده است . احمدی نژاد از فرصت استفاده کرده و با انتصاب مشایی گامی به پیش رفته است و توقع عکس العمل رهبری را  با این شدت نداشت  .  به تعبیر رفسنجانی ، کودتاگران  دیگران را نیز «نشانه » گرفته اند .

—————————————————————————-

نتیجه گیری : این یک بازی باخت باخت برای نظام ا ست. در هر صورت احمدی نژاد در حال تضعیف پایه های قدرت است . آگاهانه یا ناآگاهانه .

Advertisements