بایگانی

Archive for the ‘آخرین پیشنهاد ها برای 22 بهمن’ Category

آخرین پیشنهاد ها برای 22 بهمن


1. سوت زدن در هنگام سخنرانی احمدی نژاد

2. وارونه گرفتن عکس های سران کودتا

3. استفاده از نشانه های سبز

Advertisements