بایگانی

Archive for the ‘آقای اعلمی ، لطفا نمادهای ِ سبز را’ Category

آقای اعلمی ، لطفا نمادهای ِ سبز را نشکنید

نوامبر 28, 2009 11 دیدگاه

اکبر اعلمی ، نماینده ی صریح الهجه ی  آذری ،  فیلم ِ  اعترافات محمد علی ابطحی را در سایتش  باز نشر کرده است . به اعتقاد ِ من این کار هم به  لحاظ ِ تاکتیکی و هم به لحا ظ ِ اخلاقی اشتباه است .

استدلال ِ من ساده است .

1. آن کس که ابطحی را  وادار به این اعترافات کرده است ، مقصود اصلیش انتشار آن بوده است . و آن کس که  به انتشار ِ این اعترافات کمک می کند به این خواسته ی غیر اخلاقی کمک کرده است .

2. ابطحی ِ  اسیر و وبلاگ نویس غیر از » محمد علی ابطحی ِ سیاستمدار » است . ابطحی برای جنبش ِ سبز  نمادی از نمادهای اسارت است . نمادی از نمادهای ِ وبلاگ نویسان  اسیر است . آن کس که ، » امروز »  این نماد را بشکند به جنبش ِ سبز  لطمه زده است و این یک تاکتیک ِ اشتباه است .

پی نوشت : گویا بهانه ی اصلی برای باز نشر این اعترافات ، حذف ِ قسمت هایی از آن است . قسمت هایی که آقای اعلمی می خواهد به استناد آن چیزی را ثابت کند ! آیا استناد به  قسمت هایی از این اعترافات با استناد به قسمت هایی دیگر از این اعترافات با هم فرقی دارد ؟ ایا هدف وسیله را توجیه می کند ؟ به زعم ِ بنده این  «بهانـــه » برای باز نشر اعترافات ِ ابطحی کمتر از آن است که اکبر اعلمی خود را برای آن هزینه کند ! مثلا  «بهانه ای »  که  در کامنت های ِ فردی به اسم ِ داوود در سایت اکبر اعلمی آمده اند ؟!

به جناب ِاکبر اعلمی بزرگوار ، پیشنهاد می کنم

این مطلب را از روی سایت خود بردارند تا  همه بزرگتر شویم .

Advertisements