بایگانی

Archive for the ‘آماده باش برای جنبش سبز’ Category

آماده باش برای جنبش سبز !

احضار شیخ مهدی کروبی به دادگاه به عنوان مطلع

و اخطار فیس بووک موسوی

در حالیکه شیخ مهدی  کروبی برای راهپیمایی روز قدس  ، کودتاگران را تهدید کرده است و  سید حسن خمینی نیز حاضر به لغو سخنرانی  خاتمی در شب قدر نشده است   اخبار نگران کننده ای به گوش می رسد . خبر نخست  احضار شیخ مهدی کروبی به عنوان مطلع و خبر دوم هشدار فیس بووک مهنس موسوی است . دقت کنید :  

۱.  امشب اخبار  سراسری ساعت ۲۱ ( شبکه اول)  از احضار کروبی به دادگاه به عنوان مطلع خبر داد . بازپرس پرونده ( گویا شعبه ۱۳ )  گفت  : قرار بوده است امروز کروبی به عنوان مطلع راس ساعت ۱۱ در دادگاه حضور یابد اما نیامده است  .  اخبار سراسری در  ابتدا گزارشی هم در خصوص افشاگری های  کروبی ، به صورت جهت دارپخش کرد ،  تا زمینه برای صحبت های بازپرس پرونده آماده شود .

 ۲. فیس بووک  میرحسین موسوی لحظاتی پیش  خبر داد : در صورت گروگان گیری هر کدام از سران اصلاحات، وعده ما: انقلاب به سمت آزادی!!!!ا زمان برای طلاع رسانی مراسم شب قدر(سخنرانی محمد خاتمی درمرقد امام، با حضور مهدی کروبی و میر حسین موسوی) 2 +/- 11 روز !! اعلام برنامه روز قدس سبز: چهار شنبه!ا

رسانه شمائید .

 پیشنهادِ سبز :   باید خط قرمز تعریف کرد.
                               خط قرمز جنبش سبز :

                     احضار موسوی، کروبی و خاتمی به دادگاه یا دستگیری آنها 

                       اگر این اتفاق افتاد باید اعتصاب عمومی‌ کرد.
                       باید کار، مدرسه، دانشگاه را تعطیل کرد.

Advertisements