بایگانی

Archive for the ‘آنفولانزای خوکی یا دولت ِ کودتا ؟’ Category

آنفولانزای خوکی یا دولت ِ کودتا ؟

اکتبر 25, 2009 20 دیدگاه

کدام یک مدارس را در 13 آبان تعطیل می کنند :

آنفولانزای خوکی

آنفولانزای خوکی یا دولت ِ کودتا ؟

آنفولانزای خوکی یا دولت ِ کودتا ؟

در مملکت ِ امام ِ زمان ، که آنفولانزای خوکی ، نامش آنفولانزای نوع A است !  انتشار خبر تعطیلی بیشتر از  3 مدرسه در تهران به خاطر آنفولانزای خوکی  ، نگران کننده است .  البته ، خوانندگان ِ جان ! استحضار دارند که این نگرانی نه از بابت آنفولانزای خوکی و تعطیلی  آموزش و پروش در وزارت خانه ی بی صاحب  است  ،  بلکه  از بابت ِ تجمع 13 آبان است . تجمعی که علی القاعده بر محوریت دانش آموزان بنا نهاده شده است   و با تعطیلی مدارس می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد.

( تلخند عجیبی است  بازی ِ روزگار ! هیچگاه فکر نمی کردم نگران تعطیل شدن ِ 13 آبان  باشم . آن هم روزی که میردامادی در زندان است و خوئینی ها زیر ضرب ِ دشنام  است و عباس عبدی  محصور  !  بازی چرخ طرفه تر از آن است که در ذهن کودکانه ی ما  می گذشت … )

اما اصل ِ موضوع . نگرانی تعطیل شدن ِ مدارس  توسط ِ ویروسی خطرناکتر از آنفولانزای خوکی ، البته نگرانی کمی نیست . اما  تا زندانیان ِ سیاسی را داریم غمی نیست ! خانواده های  بزرگوار زندانیان سیاسی ششم آبان تجمع دارند  و بیانیه صادر کرده اند برای برگزاری تجمع . البته نگفته اند کجا ؟ اما هر جا باشد  مبارک است . این تجمع ، درست  یک هفته  قبل از سیزده آبان مناسبت و زمان خوبی است تا  قرار و مدار هفته ی آینده را بگذاریم  و در صورت تعطیلی ِ مدارس  هم  از گسترش ِ  ویروس آنفولانزای خوکی   .. نه ببخشید !  از گسترش ِ دولت ِ کودتا …  جلوگیری کنیم .

.

.Nam

پی نوشت : شاهد از غیب رسید! این نامه  را ببینید .

از معاونت دولت ِ آنفولانزای خوکی   به روزنامه ها :

نظر به این که احتمال تحرک گروه های مخالف نظام در آستانه روز 13 آبان  و منحرف نمودن افکار عمومی  از مراسم ِ روز ِ ملی مبارزه علیه استکبار جهانی وجود دارد ، احتمالا برخی جریان های سیاسی داخلی نیز در ادامه مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری قصد بهره برداری سیاسی و برهم زدن آرامش جامعه را از این روز داشته باشند ، پیرو مکاتبات قبلی و با تاکید بر اینکه موضوع انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با توجه به تایید مراجع رسمی و قانونی، خاتمه یافته است خواهشمند است از درج هرگونه خبر، عکس و مطلبی که موجب ایجاد تنش در جامعه و بر هم زننده نظم عمومی است جدا خودداری به عمل آید.

Advertisements