بایگانی

Archive for the ‘استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی’ Category

استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی

فوریه 2, 2010 4 دیدگاه

آخرین مصاحبه ی میر حسین موسوی با سایت کلمه ، یک مصاحبه ی راهبـــردی است . به نظر من زمان آن رسیده است که حمایت خود را از مهندس موسوی محکم تر از همیشه اعلام کنیم  و به خواسته ی او لبیک بگوئیم .  به همین خاطر پیشنهاد می کنم ، در روز 22 بهمن سبز ها با شعار :

استقلال آزادی … جمهوری اسلامی … با قانون اساسی…لبیک یا موسوی

یـــــا

به گفته ی موسوی … استقلال آزادی .. جمهوری اسلامی …با قانون اساسی

خود را نشان دهند . به این وسیله :

1. تمایز سبز ها نشان داده می شود .

2. به دعوت موسوی برای اجرای قانون اساسی ،  عدم خشونت  وهمراهی با هم لبیک  می گوئیم .

3. شعار استقلال آزادی سالهاست شنیده نشده است . قطعا تازگی دارد . کافی است این شعار پیشنهاد موسوی باشد نه دیگران .

4. با هیچ گونه عکس العمل شدیدی همراه نخواهد شد .

فراموش نکنید پیشنهاد  دیروز خاتمی هم همین بود . تحلیل مفصلی در این باره خواهیم داشت .

Advertisements