بایگانی

Archive for the ‘اگر امروز حافظ زنده بود’ Category

اگر امروز حافظ زنده بود

اکتبر 12, 2009 5 دیدگاه

دوستی  پرسید :

به نظر تو اگر امروز حافظ زنده بود  و در این شرایط احمدی نژاد به ملاقتش می رفت ، چه  می گفت ؟

گفتم : Hafez

بر سر آنم که گر ز دست برآید
دست به کاری زنم که غصه سر آید
خلوت ِ  دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته درآید
صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید جوی بو که برآید
بر در ارباب بی‌مروت دنیا
چند نشینی که خواجه کی به درآید ؟
ترک گدایی مکن که گنج بیابی
از نظر ره روی که در گذر آید
صالح و طالح متاع خویش نمودند
تا که قبول افتد و که در نظر آید
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبـــــــز و شاخ گل به بر آید

غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست
هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید

Advertisements