بایگانی

Archive for the ‘ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی..’ Category

ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی..

ژانویه 5, 2010 ۱ دیدگاه

منبع : خودنویس نویسنده : سارا زرتشت

می خواستیم از  هم جدا شویم . من بچه ام را می خواستم و طلاق  و البته مهریه ام  را . او هم بچه اش را می خواست و طلاق  و مهریه را هم نداشت بدهد . دادگاه رفتیم . قاضی ِ پرونده  وقتی فهمید به توافق نمی رسیم ، یک نوبت چهار  ماهه برای ثبت ِ طلاق  به ما داد  .
اعتراض کردم : چها ر ماه دیگر ؟ ولی آقای قاضی  این  نوبت خیلی دیر است  . دیرمان می شود .
قاضی سرش را بالا گرفت : اما این یک نوبت نیست !  این یک فرصت است . فرصتی برای آشتی  .
سکوت ِ من را که دید ،  ادامه داد : برای جدایی عجله ای نداشته باش دخترم  .دیر نمی شود . برای بعضی چیزها هیچ وقت دیر نیست …

این داستان ِ زندگی ِ خودم نیست . خاطره ی دوستی است که هنوز هم  فرصتی برای جدایی پیدا نکرده است . آن قاضی سربلند و آن  فرصت ِ چهار ماهه ، زندگی را به او ، همسرش و فرزندش  برگرداند . بعدها فهمیدم که این فرصت چهارماهه را به ، همه می دهند . یک جورایی قانونی است در سیستم قضایی ایران . مبنای ِ اسلامی و شرعی هم دارد . در  سنت  اسلامی طلاق امر پسندیده ای نیست  و به تعبیر قرآن،   طلاق عرش خدا را می لرزاند . البته ، قرآن در خصوص ِ کشتن آدم ها هم  تعبیر جالبی  دارد . کشتن  یک انسان بی گناه  را معادل با کشتن همه ی انسان های روی زمین می داند .

اینها را گفتم تا  نمایندگان مجلس که می خواهند به طرح اعدام پنج روزه  رای دهند ،  توجه داشته باشند ، قانونی که برای طلاق چهارماه فرصت می دهد ، برای اعدام نباید به پنج روز قناعت کند . البته برای  امثال ِ حسینیان که طراح این طرح بوده است  ،  کشتن ِ سریع  آدم ها  اشکالی ندارد ، چون به قول خودش روزگاری قاتل بوده است و قبلا هم از این کارها کرده است . به تعبیر قرآن ، کشتن یک انسان با کشتن همه  انسان ها یکی است ،  یعنی امثال حسینیان آب از سرشان گذشته است و نگران چیزی نیستند .اما  بقیه ی نمایندگان مواظب ِ خود باشند که  سرشان زیر آب نرود و دستشان به خون بی گناهی آلوده نشود .

به قول ِ حافظ :

ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی      سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی

دردمندان بلا زهر هلاهل دارند       قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی

منبع : خودنویس نویسنده : سارا زرتشت

Advertisements