بایگانی

Archive for the ‘برای احمد زیدآبادی’ Category

احمد زیدآبادی

ژانویه 22, 2010 2 دیدگاه

:

شش سال زندان …

پنج سال تبعید…

یک عمر سکوت …

:

اما ..

تو..

معظم ..

نیستی .

.

.

پی نوشت : همسر زید آبادی نقل کرده بود که بازجویان به آقای زیدآبادی گفته اند که باید از رهبری بابت اینکه مقابل اسمش کلمه «معظم» را ننوشته است عذرخواهی کند.

Advertisements