بایگانی

Archive for the ‘تاریخ برای کسی طلب آمرزش نمی کند’ Category

تاریخ برای کسی طلب آمرزش نمی کند

نوامبر 22, 2009 بیان دیدگاه

عوض علی کردان فوت شد . خدایش بیامرزاد . این طلب ِ آمرزش  وظیفه ی دینی ماست . این طلب ِ آمرزش  صفای  باطن می آورد . آدمی  را سبز می کند . روح را طراوت می بخشد و اگر مقبول افتد ،  باری از بار ِ  فوت شده   کم می کند.

عوض علی کردان هم فوت شد . خداوند  او را و  رفتگان ِ همه را بیامرزد . در  سنت ِ اخلاقی و دینی ما  ایرانیان ، پشت سر ِمرده حرف زدن  ، شایسته نیست .  کسی  که توان ِ  دفاع  از خود را ندارد ، نباید محاکمه شود ،  این یک حکم اخلاقی است .

عوض علی  کردان فوت شد .    نامش در تاریخ ِ  معاصر ِ ایران خواهد آمد  .  اما …« تاریخ » بی رحم است و برای کسی طلب ِ آمرزش نمی کند .

Advertisements