بایگانی

Archive for the ‘تا آن زمان که پرده برافتد ، چه ها کنند ؟’ Category

تا آن زمان که پرده برافتد ، چه ها کنند ؟

دسامبر 7, 2009 2 دیدگاه

تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنند ...

تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنند ...

حالی درون ِ پرده بسی فتنه می رود

تا آن زمان که پرده برافتد ، چه ها کنند ؟

…..

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند
ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

..

تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنند

احالی درون ِ پرده بسی فتنه می رود ... تا آن زمان که پرده برافتد چه هاکنند ؟

Advertisements