بایگانی

Archive for the ‘تسبیح سبز’ Category

تسبیح سبز سید حسن خمینی

سپتامبر 1, 2009 2 دیدگاه

لطفاً  بیت امام را سیاسی نکنید ! 

تسبیح ِ سبز  سید حسن خمینی

تسبیح ِ سبز سید حسن خمینی

تصویر هوشمندانه  و خلاقیت ِ  روزنامه ی ابتکار

 منبع عکس :سایت روزنامه  ابتکار

Advertisements