بایگانی

Archive for the ‘حضور قدرتمند سبز ها در 22 بهمن’ Category

حضور قدرتمند سبز ها در 22 بهمن

ژانویه 29, 2010 10 دیدگاه

به سوی حضور قدرتمند سبز ها در 22 بهمن (1)

1. بیانیه ، اطلاعیه ، مصاحبه و یا هرگونه نشانه ای از طرف موسوی ، کروبی و خاتمی در خصوص 22 بهمن  باید جدی گرفته شود . مثلا ممکن است میر حسین در اطلاعیه ای کوتاه  مردم را به حضور در  22 بهمن  فراخواند . این که  در این اطلاعیه  به بزرگداشت پیروزی انقلاب و حتی جداسازی صف مردم از اعشتاشگران و از این مسائل اشاره شود ، مهم نیست و نباید  بهانه ای به تفرقه سازان بدهد .

2.از امروز بهتر است استراتژی «حضور قدرتمند در 22 بهمن »  را دنبال کنیم و به هر بهانه ای و تاکتیکی و حرفی و نوشته ای از میدان در نرویم و تحت تاثیر خبرسازی  های  حاشیه ای مثل مزخرفات  مشایی و پرچم   این گونه مسائل قرار نگیریم .

3. حضور قدرتمند سبزها در 22 بهمن  ، به حاکمیت نشان می دهد که اعدام ها بی تاثیر بوده است ، پس اعدام ها را متوقف می کند .

4. حضور قدرتمند سبزها در 22 بهمن ، به حاکمیت نشان می دهد تفرقه سازی بی تاثیر بوده است ، پس از روش خود نا امید می شود .

5. حضور قدرتمند سبز ها در 22 بهمن ممکن است توسط حاکمیت مصادره شود ، اما  پیام آن نمی تواند توسط حاکمیت مصادره شود چون : خود حاکمیت مخاطب اصلی است .

6. حضور قدرتمند سبزها در 22 بهمن  نمی تواند با  سرکوب همراه شود چون خبرگزاری های  خارجی مراسم 22 بهمن را پوشش می دهند .

7. حضور قدرتمند سبزها  در 22 بهمن اگر  با شعار های تند همراه شود  ، همراهی جمعیت را از دست می دهد . باید جانب اعتدال رعایت شود .

8. حضور قدرتمند سبزها در 22 بهمن ، با نشانه ی سبز کافی است . البته پیشنهاد در دست گرفتن اصل 27 قانون اساسی پیشنهاد جالبی است . باید دقت کرد که ما به عنوان یک سبز نمی خواهیم کسی را حذف کنیم و انقلاب کنیم تا انتقام بگیریم ، ما به عنوان سبز فقط می خواهیم حق اعتراض داشته باشیم .

9.حضور قدرتمند سبزها در 22 بهمن  می تواند قدرت چانه زنی ، سران سبز را بیشتر کند . باید به سران خود اعتماد داشته باشیم . تا 22 بهمن همه اخبار ، بجز منابع رسمی  سران ( کلمه و سحام و باران ) نادرست است و نباید به آن بهایی داده شود و تکثیر شود .

10 . حضور قدرتمند سبزها در 22 بهمن ، توسط سران سبز نباید کم اهمیت قلمداد شود . مبادا فرصت سوزی شود . 22 بهمن 88  یک فرصت است . یک فرصت تکرار ناشدنی !

Advertisements