بایگانی

Archive for the ‘دادگاه انقلاب اسلامی شب و روز نمی شناسد’ Category

دادگاه انقلاب اسلامی شب و روز نمی شناسد..

نوامبر 14, 2009 ۱ دیدگاه

قرص ِ  خواب خورده بود . قرص ها را دکتر زندان تجویز کرده بود . پرسید : » در چنین شرایط سختی چگونه می توانم به چنین کیفرخواستی پاسخ بگویم؟ » . جواب خلخالی به این اعتراضات به راستی حیرت آور بود . به نظر نمی رسید که غرضش طنز و هزل باشد . می گفت  زمان نامتعارف ِ شروع ِ کار دادگاه تصادفی بیش نیست . می گفت : » دادگاه انقلاب اسلامی شب و روز نمی شناسد .کارش را به سرعت و شبانه روزی انجام می دهد . همان طور که از اسمش پیداست انقلابی است .»

هویدا پس از اعتراض بر سبک کار دادگاه و زمان آغاز آن به مضمون مفاد کیفرخواست حمله کرد . لحن گفتارش سخت دقیق بود . پرخاش نمی کرد اما به صراحت سخن می گفت . بیش از هر چیز در طلب ِ آماری بود که میزان ِ رشد اقتصادی در دوران ِ صدارتش را نشان می داد . خلخالی می گفت » «از زمان بازداشت تا کنون فرصت ِ کافی برای تدارک ِ مدافعات ِ خود داشتید. » هویدا به مخالفت بر خاست و گفت : » از زمان انقلاب تا به حال تنها دو بار با یکی از مقامات ِ رسمی ِ نظام اسلامی صحبت کرده است و فرصت کافی برای گردآوری ارقام و آمار نداشته .»  جوابی که خلخالی به این اعتراض ِ هویدا داد به گمان ِ من حتی در تاریخ ِ دادگاههای فرمایشی نیز بی سابقه است . رئیس دادگاه انقلاب گفت : »
بیشتر بندهای ِ کیفرخواست مسایل کلی و اتهاماتی است که احتیاج به مدرک و سند ندارد ! «

به نقل از کتاب ِ معمای هویدا ، منبع اصلی  روزنامه کیهان ، 24 اسفند 1357 ، صفحه ی 8 .

Advertisements