بایگانی

Archive for the ‘دروغگو خائن است’ Category

دروغگو خائن است

سپتامبر 6, 2009 3 دیدگاه

دروغگو خائن است و خائن ترسو است

 • دروغگو خائن است و خائن ترسو است
 • و ترسو از« نماز عید فطر» می ترسد .
 • دروغگو خائن است و خائن ترسو است
 • و ترسو  «از احیاء در حرم» می ترسد .
 • دروغگو خائن است و. خائن ترسو است
 • و ترسو از  «مراسم افطار» می ترسد .
 • دروغگو خائن است و خائن ترسو است
 • و ترسو از « روز قدس» خیلی می ترسد .
 • دروغگو خائن است و خائن ترسو است
 • و ترسو از« باز شدن دانشگاهها »می ترسد .
 • درو غگو خائن است و خائن ترسو است
 • و ترسو از «الله اکبر یک دختر» می ترسد .
 • دروغگو خائن است و خائن ترسو است
 • و ترسو از« زندانیان اوین» می ترسد .
 • دروغگو خائن است و خائن ترسواست
 • و ترسو از« رتبه یک کارشناسی ارشد» می ترسد .
 • دروغگو خائن است و خائن ترسو است
 • و ترسو از «رنگ سبـــز» هم می ترسد .APTOPIX Iran Ahmadinejad Interview

درو غگو خائن است و خائن ترسو است

و راستی … ترسو از چه چیزی نمی ترسد ؟

Advertisements