بایگانی

Archive for the ‘در آستانه ی فاجعه’ Category

در آستانه ی فاجعه

ژانویه 13, 2010 5 دیدگاه

.

A : وضعیت ِ کنونی حکومت و قدرت ، نقطه ی  تعادل نا پایدار ، در آستانه ی  فاجعه

حالت ِ اول :

AB : لغزش ِ رهبری به سمت ِ  اصوگرایان ِ معتدل ( طیف مهدوی کنی ، لاریجانی ها و.. ) :  در این فاصله زمانی ، مقاومت ِ تندروها سبب ِ هدر رفتن ِ درصدی از سرمایه های ِ انسانی و اقتصادی و فرهنگی می شود . در پروسه ی انتقال ،  امنیت  ، اقتصاد و آزادی های فردی تهدید می شوند .
B : آغاز ِ حکومت از نوع دهه ی 70
BC : میدان داری ِ  اصولگرایان معتدل ، حرکت به سوی ِ رفسنجانی   : در این فاصله ظرفیت های ِ اصولگرایان معتدل آشکار شده و امنیت  و آرامش ِ نسبی بر قرار می شود . طیف ِ هاشمی و تکنوکرات ها فرصت ِ باز سازی می یابند و ظرفیت های ِ رفرم در ساختار ایجاد  می شود .
C : پایان ِ طرفیت ِ اصولگرایان . آغاز ِ  فاجعه ی جزئی
CD : میدان داری ِ طیف ِ  هاشمی ، لغزش ِ قدرت به  سمت  ِ دموکراسی و ظهور ِ رفرمیست ها : آغاز پروژه ی رفرم با میدان داری طیف ِ هاشمی . پایان ِ اقتدار قدرت  نامشروع . کاهش ِ اقتدار ِ دولت  . آغاز ِ  دموکراسی خواهی
Dx : آغاز رفرم در ساختار ها

حالت ِ دوم :

DE : لغزش ِ رهبری به سمت ِ تندروها ( طیف ِ مصباح و احمدی نژاد ی ها … )
EF : میدان داری تندروها ، حکومت با مشت آهنین ( موج ِ کشتار ، زندان ، ترور و… )
F : پایان ظرفیت ِ مشت ِ آهنین . آغاز فاجعه ی اصلی  .
FG : فروپاشی حکومت ِ اسلامی ، فروپاشی ِ اجتماعی ، گسترش ِ موج خشونت  و اماکن فروپاشی ِ جغرافیایی
G: پایان فروپاشی ، نابودی زیر ساخت های ِ اقتصادی و فرهنگی
Gx : استقرار سیستم جدید تحت نظارت بین المللی .

حالت ِ سوم :

AH : انقلاب ی زود رس ( از نوع بهمن ِ 57 )  فروپاشی ی سریع ِ قدرت همراه با  کشتار  .  فروپاشی اقتصادی . نابودی زیر ساخت ها  . فروپاشی ِ اجتماعی …

—————————————————————–

پی نوشت : پیش بینی جالب ِ این نمودار با ترور دکتر مسعود علی محمدی   مجبورم کرد آن  را فعلا اینجا بگذارم تا بعد .  ضمنا یادتان باشد نمودار در سه جهت است و بر اساس   معادلات تئوری فاجعه ترسیم شده است . نقطه ی A هم  وضعیت ِ فعلی است و تند تر از آنی است که در تصویر وجود دارد  .

Advertisements