بایگانی

Archive for the ‘دوباره سر راهت سبز می شوم’ Category

دوباره سر راهت سبز می شوم

نوامبر 7, 2009 7 دیدگاه

دوباره سر راهت سبز می شوم

آقا یا خانم ِ دیکتاتور

عجب نبرد نابرابری داریم من و تو ! خوب معلوم است چه کسی شکست می خورد . تو با خرج کردن سالیانه 8 میلیارد تومان  من را فیلتر می کنی و من با چند کلیک ناقابل دوباره سر راهت سبز می شوم .

. . .

قصدم آزار ِ شماست !

اینجا دوباره سبز شده ام

اینجا دوباره سبز شده ام

اگر این گونه به رندی
با شما
سخن از کام یاری ِ خویش در میان می گذارم .
– مستی و راستی –

به جز آزار ِ شما
هوایی
در سر
ندارم !

اکنون که مسلک
خاطره یی بیش نیست
یا کتابی در کتاب دان ،
و دوست
نردبانی ست
که نجات ِ از گودال را
پا بر گُرده ی او می توان نهاد ؛

و کلمه ی انسان
طلسم ِ احضار ِ وحشت است و
اندیشه ی آن
کابوسی که به رویای مجانین می گذرد ؛

ای شمایان !
حکایت ِ شادکامی ِ خود را
من
رنج مایه ی جان ِ ناباور ِ تان می خواهم !

..

..

..


پی نوشت : مفتخرم که وبلاگم  در اینجا فیلتر شد  و شرمنده ام که کمی دیر فهمید م!  به قول دوستان ،  با  این فیلتر شدن ،  یعنی  بودن ِ  خودم راثابت کرده ام . می خواستم عنوان این مطلب را بگذارم : فیلتر می شوم ، پس هستم ،  اما  یادم آمد که قبلا این اصطلاح را شنیده ام ! ولی خودمانیم . فیلتر شدن عجب حالی به آدم می دهد . بی خیال بازدید و رتبه و گوگل این چیزها می شویی . یک جورایی آدم مست می شود .  خوب گفته اند : مستی و راستی .

Advertisements