بایگانی

Archive for the ‘راه قدس از كربلا مي گذرد ؟’ Category

«راه قدس از كربلا مي گذرد»، يعني چه ؟

سپتامبر 12, 2009 4 دیدگاه

 «راه قدس از كربلا مي گذرد»،  يعني چه ؟

——————

مگر می شود  مناظره ی مشهور ِ  میر حسین موسوی با محمود  احمدی نژاد را  ندیده باشید !   در آن مناظره  ی مشهور ، مهندس موسوی  خاطره ای را ازامام و احمد آقا و  مسئله قدس  نقل کرد و به کمک ِ آن پیام مهمی را یادآوری کرد . در آستانه روز قدس این خاطره و آن پیام ، باید بارها و بارها  یاد آوری شود  ،تا  همه بدانند ، هنوز هم  «راه قدس از كربلا مي گذرد» . 

مهندس موسوی در آن مناظره تاریخی گفت :zabanesabz

… من جا دارد كه يك خاطره اي از حضرت امام در اينجا نقل كنم. يك موقعي اسرائيلي ها آمدند و حمله كردند به جنوب لبنان و در داخل كشور همه به اين اتفاق رسيدند كه ما بايد نيرو بفرستيم و به اصطلاح اسراييلي ها را بيرون و كنار لبناني ها بجنگيم. همه متفق بودند. آن موقع «شهيد همت» هم قرار شد كه رئيس لشكرهايي باشد كه قرار بود بفرستند نيروهايي را هم پيشاپيش اعزام كردند كه در لبنان بررسي كنند اين نيروها در كجا مستقر بشوند. آن شبي كه فردايش قرار بود نيروها فرستاده بشود، به ياد دارم كه جلسه روساي سه قوه بود و شهيد همت هم آمده بود. مرحوم حاج احمدآقا هم آمدند و گفتند که ،  امام فرمودند : 

 «راه قدس از كربلا مي گذرد». يعني شما بپردازيد به جنگتان، چه كار داريد به لبنان كه نيرو بفرستيد به آنجا»

Advertisements