بایگانی

Archive for the ‘رهبر باید عاقل باشد’ Category

رهبر باید عاقل باشد

نوامبر 18, 2009 7 دیدگاه

فرزندِ  یکی از دوستانم کلاس ِ سوم دبستان است  و البته ساکن ِ یکی از شهرهای بزرگ غرب ِ ایران  .  این دوست ِ ما ، امروز  پس از مدتها زنگ زد و ماجرایی را  برایم  تعریف کرد که  یک دنیا حرف دارد . می گفت :  معلم  امروز از پسرم خواسته است که  با کلمه ی «رهبر»  جمله ای بسازد و در پای تخته بنویسد و پسرم در پای تخته نوشته است : «رهبر باید عاقل باشد. » . خانم  معلم  هم – شاید با خنده یا با ترس –   از او خواسته است که جمله ی دیگری بسازد و خودش پیشنهاد داده است : پسرم ،  مثلا بنویس » رهبر ما  عادل است »  یا » ما رهبر ِ  خود را دوست داریم » .

این دوستم با  خنده – و البته  اندکی غرور –  ادامه داد  : می بینی ، پسرم به  پدرش رفته  است و از حالا  سیاسی فکر می کند و سیاسی می نویسد . اما ، من به شوخی و به رسم ِ سالهای ِ دانشجویی ، از در ِ مخالفت بر آمدم که : خوشبختانه این نشان می دهد که پسرت  به پدرش نرفته است ، چون اگر از پدرش می خواستند با «رهبر » جمله بسازند ، همان جمله ی خانم معلم را می ساخت .  برای لحظه ای سکوت  روی خط ِ تماس برقرار شد .  هر دو  یکه  ای خوردیم  و البته اقرار کردیم که نسل ِ ما  اگر می خواست با «رهبر» جمله ای بسازد همان جمله ی خانم معلم را می ساخت  اما  خوشبختانه  ! امروز بچه ها  کمتر به پدر هایشان می روند . تاریخ گواهی می دهد .

Advertisements