بایگانی

Archive for the ‘شحنه ی معزول و پاراگراف آخر’ Category

شحنه ی معزول و پاراگراف ِ آخر

اکتبر 6, 2009 4 دیدگاه

آقای مرتضوی ،  نامه ای را منتسب به شما  در باره ی  گفته های ِ  آقای زاکانی خواندم . در «پاراگراف آخر» آمده بود :

» ايجاد فضاي مسموم رسانه اي و اتهام زدن به افرادي كه هيچ اتهامي متوجه آنها نيست و از سوي هيچ مرجعي به آنها تخلفي اعلام نشده تا پاسخگو باشند به دور از عدالت و رسالت مطبوعاتي است .»

آقای قاضی! درست خوانده ام ؟  شما ایجاد فضای مسمو م رسانه ای  ( حتی توسط ِ صدا  وسیما )  را محکوم کرده اید ! اتهام زدن را  به افرادی  ( مانند تاج زاده و رمضان زاده و نبوی و ابطحی و زید ابادی و.. ) که اتهامی متوجه آنها نیست ،  بی عدالتی خوانده اید و  و از  افرادی ( مانند  خاتمی و موسوی و کروبی ) که از سوی هیچ مرجعی به آنها تخلفی اعلام نشده است  تا پاسخگو باشند ،  دفاع کرده اید .  یا للعجب ! شما  که   محکم ترین  مصداق ِ  عملی ِ  » قانون گریزی و ولایت پذیری »   بودید ،  در این پاراگراف  آخر چه  » ولایت گریز و قانون پذیر  »  شده اید .  انصافا ً از شما بعید است …

آقای دادستان ، تا دیر نشده است ، داد بزنید و  از قول ِ زاکانی بگوئید :  » کرده ایم ما قبول فرمانا ،  مست بودم اگر گهی خوردم ، گه فراوان خورند مستانا » . بعد  نامه را بندازید گردن ِ  بچه های ِ سی و بیست  . قول می دهم همه باور کنند .   اگر هم  نامه واقعاً   برای شما باشد ، مبارک است .   گویا شما هم در این «پاراگراف آخر»  مجبور شده اید  به دامان ِ قانون برگردید تا به داد ِ شما برسد  .به قول سعدی :  قحبه پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند و شحنه ی معزول از مردم آزاری …

Advertisements