بایگانی

Archive for the ‘شهرستان ها را همراه کنید’ Category

یک پیشنهاد سبز

نتیجه یک تحقیق ساده در مورد شهرستان ها و یک پیشنهاد سبز

images11

 نکته اول : در  دو روز با ۳۰ نفر در ۷ شهرستان صحبت کردم . افرادی که روزانه سری هم به اینترنت می زنند . اکثر قریب به اتفاق آنها امکان دسترسی  به اینترنت آزاد را نداشتند و به علت سرعت پایین ، دور زدن سایت ها هم برایشان سخت بود و بسیار کند  و گاه غیر ممکن .

نکته دوم : اکثر قریب به اتفاق سایت هایی که اخبارِ اصلی جنبش سبزرا پوشش می دهند در دسترس نیستند و همین طور اکثر لینک هایی که در بالاترین و دنباله  فرستاده می شوند .

نکته سوم  : سطح اطلاعات در مورد ِ جنبش سبز ، در شهرستان ها بسیار کمتر از آن است که فکرش را می کنیم!

پیشنهاد : لینک های  داغ و سبز و مهم  را در وبلاگ های دیگر  با ذکر منبع  درج کنید . در صورت نیاز وبلاگی بسازید و تنها از آن برای  باز نشر ِ اخبار سانسور شده استفاده کنید . کافی است فرستنده لینک ، این زحمت را بکشد .

ساده است و بی هزینه … آیا همراهی می کنید ؟

Advertisements