بایگانی

Archive for the ‘عکس های سید علی موسوی در کنار مهندس موسوی’ Category

عکس های سید علی موسوی در کنار مهندس موسوی

دسامبر 27, 2009 2 دیدگاه
سید علی موسوی حبیبی خواهر زاده مهندس موسوی

سید علی موسوی حبیبی خواهر زاده مهندس موسوی

سید علی موسوی حبیبی خواهر زاده مهندس موسوی

سید علی موسوی حبیبی خواهر زاده مهندس موسوی

سيدعلی موسوی حبيبی از چندين روز قبل تلفنی بارها تهديد به قتل شده است. خانواده او از اين تهديدها با خبر بوده اند و برايش ابراز نگرانی می کرده اند.
امروز «عاشورا» يک پاترول جلوی در خانه آن ها ابتدا چندين نفر را جلوی چشم سيد علی موسوی زير می گيرد، بعد از درون پاترول ۵ نفر از نيروهای امنتی پياده می شوند و يکی از آن ها از نزديک ترين فاصله با کلت به سينه سيد علی موسوی شليک می کند طوری که گلوله از پشت او خارج می شود. بعد آن ۵ نفر با پاترول سراسيمه می گريزند.

برادر زن سيد علی او را به بيمارستان می رساند اما قبل از آن که سيد علی موسوی به بيمارستان برسد به شهادت نائل می شود.
امشب نيروهای امنتی به بيمارستان رفته اند و گفته اند جسد سيد علی موسوی را با خود به پزشکی قانونی کهريزک می بريم.

و خانواده شهيد را تهديد کرده اند که حق برگزاری مراسم را ندارند. (احتمال آن وجود دارد که شبانه پيکر او را مخفيانه به خاک بسپارند تا مانع از مراسم تدفين او شوند.)
سيد علی موسوی ۴۳ سال داشته است و پدر ۲ فرزند است. او صاحب يک دختر ۱۷ ساله و يک پسر ۷ ساله است. ابراهيم موسوی برادر او پيش از اين در جنگ شهيد شده است.
خانواده شهيد موسوی معتقدند اين يک ترور از قبل طراحی شده است برای فشار آوردن به مهندس ميرحسين موسوی و فاميل او.
از آنجا که حکومت پيکر شهدای عاشورا را برای جلوگيری از مراسم تدفين ربوده است، مردم ايران در هر کجا مراسم بزرگداشت شهدای ربوده شده عاشورای امسال را در خيابان ها برگزار خواهند کرد. در همان محورهای عاشورا.
عکس حاضر مربوط است به سيد علی موسوی و دايی اش (مهندس ميرحسين موسوی) که روز جمعه يک هفته قبل از روز قدس امسال گرفته شده است.

به روایت محسن مخملباف

Advertisements