بایگانی

Archive for the ‘لطیفه گویی حداد عادل’ Category

لطیفه گویی حداد عادل در عزاداری شب عاشورا

دسامبر 26, 2009 45 دیدگاه

میزان اعتقاد و ایمان یاران  کودتا را  در شب عاشورا ببینید . بیخود نیست بعضی از دوستان ، غلامعلی حداد عادل را  ملیجک ِ دربار می نامند . شعبان بی مخ های خود را به کشتار عزاداران حسینی در جماران  فرستاده اند ،  تا خود این گونه بگویند و بخندند  و دست بازی ! کنند و .. تصویر گویاست . منبع تصویر هم همین طور !

عزاداری شب عاشورا در حسینیه امام خمینی/ محرم 1431 – 5/10/1388

لطیفه گویی حداد عادل در شب عاشورا

لطیفه گویی حداد عادل در شب عاشورا

عزاداری شب عاشورا در حسینیه امام خمینی/ محرم 1431 - 5/10/1388

عزاداری شب عاشورا در حسینیه امام خمینی/ محرم 1431 - 5/10/1388

لطیفه گویی ملیجک دربار در شب عاشورا

لطیفه گویی ملیجک دربار در شب عاشورا

…..

فیلم ِ  حمله ی گارد رهبری به سخنرانی خاتمی در جماران را در همین شب اینجا ببینید

Advertisements