بایگانی

Archive for the ‘مواظب دقیقه ها باشید’ Category

مواظب دقیقه ها باشید

نوامبر 2, 2009 14 دیدگاه

آقای دیکتاتور ! مواظب دقیقه ها باش  ،                          I recommend to you to take care of minutes

چون ساعت ها خود ، مواظب اند  !                                              for Hours will take care of themselves :


GreenSandGlass

Advertisements