بایگانی

Archive for the ‘هیچ کس دیکتاتور به دنیا نمی آید’ Category

هیچ کس دیکتاتور به دنیا نمی آید

اکتبر 19, 2009 18 دیدگاه

این جا به کتابخانه ام دسترسی ندارم و خاطرم نیست کجا خوانده ام . شاید در نشریه ی کیان یا ایران فردا . شاید ! از قول مهندس بازرگان خوانده ام که  در سالهای آخر حکومت پهلوی ،  گروهی از مبارزان و یاران آن زمان ، درصدد برآمدند  طرحی را برای حکومت آینده تهیه کنند  تا در صورت  تغییر حکومت  دیکتاتوری ِ پهلوی  ، دست آنها خالی نباشد . پس از مدتی ، طرح هایی تهیه می شود و گویی  در میان آن طرح ها ، طرح آقای ِ  سید علی خامنه ای ( رهبری فعلی ) از بقیه مقبول تر و دموکراتیک تر می نماید ! همان جا نقل شده است که این طرح در یکی از حملات  به خانه های تیمی آن زمان ،  از بین می رود …

این خاطره دست چندم را نقل کردم تا در این فصل ِ تغییر  ،  به خودم ، خوانندگان و دیگران یادآوری کرده باشم که  دیکتاتور مادرزاد وجود ندارد و  «هیچ کس دیکتاتور به دنیا نمی آید »  . خبر ِ مرگ دیکتاتور شاید «خوشحال کننده » باشد اما «امیدوار کننده» نیست . باید تلاش کنیم از «فرهنگی » که دیکتاتور می سازد ، دور شویم .

پی نوشت : امیدوارم یکی از خوانندگان  عزیز ، اصل ِ این  خاطره را بازگو کند و یا نقل بهتر و مستند تری از آن داشته باشد.

Advertisements