بایگانی

Archive for the ‘يك سر نخ تازه’ Category

آدرس خانه ي فاطمي و چند سر نخ تازه / اختصاصي

آوریل 17, 2010 12 دیدگاه

بدنبال بروز جزئيات ديگر از  ساختمان فاطمي  در جهان نيوز ،  براي  افشاي ابعاد ديگري از اين پرونده مستندات زير را منتشر مي كنيم  .  به آن يك مورد فعاليت آقاي جابر ابدالي هم در خصوص مواد مخدر توجه داشته باشيد . اين آدرس و اين اسامي  شركت ها و مديرعامل و هيات مديره  و البته اسامي مشابه اين چند  شركت را هم فعلا داشته باشيد تا بعد..

  • شركت ستون  استوار جهان
  • شركت آرمان گستران ميهن
  • شركت فراز انديش غرب

آدرس : تهران ، خيابان فاطمي ، سه راهي كاج ، روبروي بانك سپه ، پلاك 93

جهان نيوز : همه تصمیم گیری ها در خانه خیابان فاطمی انجام شده است. رفت و آمد برخی شخصیت های سیاسی و قانونگذاری و وابستگان آنها به این خانه، باعث می شود توجه نهادهای قضایی و نظارتی به این محفل جلب شود. در خانه فاطمی چندین مورد سوء استفاده های مالی برنامه ریزی و اجرا شده است. سامان دادن به همه ماموریت های خانه فاطمی بر عهده فردی به نام «جابر الف» بوده است. «جابر الف» فقط از آقای (رحيمي) دستور می گرفته و برای اجرای دستورات آقای (رحيمي) حتی از ماشین شخصی وی استفاده می کرده است. «جابر الف»اخیرا دستگیر شده است و به همه موارد اتهامی خود اعتراف کرده است؛ با این حال آقای (رحيمي) آزاد مي باشد.
اما جابر الف چه کسی است؟ :جابر فردی است که در انتخابات مجلس هشتم، چکهایی با مبالغ قابل توجه در اختیار برخی نمایندگان مجلس قرار می داده است. وی همچنین در ماجرای یک استیضاح (!) چکهایی را برای برخی افراد صاحب رای و نفوذ صادر می کند.«جابر الف» این چک ها را با هماهنگی آقای (….) می کشیده است. او که به دلیل تخلفات متعدد از بیمه ایران اخراج می شود، بدون آنکه سابقه استخدامی داشته باشد در یک نهاد نظارتی به عنوان نماینده این نهاد، اسناد بیمه ایران را رسیدگی می کند و آتش اصلی گزارش جنجالی بیمه ایران را تهیه می نمايد. وی که به علت حمل و فروش مواد مخدر محکومیت دارد، وظیفه کار چاق کنی برای برخی افراد سیاسی را برعهده داشته و بیشتر هرینه های خود را از حساب آقای (….) برداشت می کرده است.به طور مشخص وی 2 چک به مبلغ 700 میلیون تومان و 2 میلیارد تومان از حساب آقای(….) برداشت کرده است. مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته در خانه فاطمی، «مصطفی ح» (از مسؤولین ارشد بیمه ایران کرج) ماموریت می گیرد تا با به جریان انداختن مجدد پرونده های مختومه، از بیمه اختلاس کند. «مصطفی ح» این پولها را پس از اختلاس به حساب جابر الف واریز می نمايد.در خانه فاطمی فرد دیگری به نام «م» از مسؤولین وقت استانداری تهران نیز رفت و آمد داشته است. «م»در اسفند 87 دستگیر می شود. اتهام وی این بوده که درآمدهای متفرقه استانداری را به مصرف شخصی می رسانده است. نقش «م»در خانه فاطمی قابل توجه و محرز مي باشد.کلیه سوء استفاده های مالی توسط مثلث آقای(….) ، «م» و «جابر الف» در خانه فاطمی برنامه ریزی می شده است.


جابر ابدالي

محمد رضا رحيمي


Advertisements