بایگانی

Archive for the ‘پدرخوانده’ Category

آآه ، تو فکر می‌کنی که می‌توانی ملت ایران را فریب دهی؟

سپتامبر 8, 2009 2 دیدگاه

… آآه ، تو فکر می‌کنی که می‌توانی ملت ایران را فریب دهی؟ زود باش… نترس. حرف بزن ! تو فکر می‌کنی که من کشورم را ویرانه می کنم؟ من پدرخوانده  خودت و پسرت هستم، محمود … تو از سیاست خانواده اخراج می‌شوی، این تنها سزای توست. تو را با یک پرواز به ونزوئلا  می‌فرستم، می‌خواهم که آنجا بمانی؛‌ می‌فهمی؟ فقط به من نگو بی‌گناهی، چون به شعورم توهین می‌کنی، و این خیلی عصبانیم می‌کنه، حالا بگو کی به تو  گفت کودتا کنی ؟ ….

 یــاد آوری godfather3 :

همه فیلم پدر خوانده را دیده اید و این دیالوگ مشهورش را به یاد دارید ، جایی که پدر خوانده  مایکل کورلئونه  به شوهر خواهرش،کارلو می گوید:  آآه، تو فکر می‌کنی که می‌توانی یک کورلئونه را فریب دهی؟ زود باش… نترس، حرف بزن ! تو فکر می‌کنی که من خواهرم را بیوه می کنم؟ من پدرخوانده پسرت هستم، کارلو … تو از تجارت خانواده اخراج می‌شوی، این تنها سزای توست. تو را با یک پرواز به لاس وگاس می‌فرستم، می‌خواهم که آنجا بمانی؛‌ می‌فهمی؟ فقط به من نگو بی‌گناهی، چون به شعورم توهین می‌کنی، و این خیلی عصبانیم می‌کنه، حالا بگو کی با تو تماس گرفت؟ …

Advertisements
دسته‌ها:پدرخوانده برچسب‌ها: