بایگانی

Archive for the ‘پرسش های سبز (1) : هاشمی رفسنجانی’ Category

پرسش سبز (1) : هاشمی رفسنجانی

دسامبر 14, 2009 12 دیدگاه

مقام پرسشگری مقام والایی است ،  تا جایی  که  می توان باور داشت » پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است » . از این پس  ، در اینجا  !  گاهی به مقام پرسشگری می نشینم و پرسش هایی را خواهم پرسید و به رسم این روزها اسمشان را خواهم گذاشت : پرسش های ِ  سبز

(۱) اکبر هاشمی رفسنجانی

آنچه امروز در ایران  دیده می شود ، واقعی تر از یک نمایش است . تقابل در راس هرم ِ  قدرت به نزاع  گرائیده است و هر آن ممکن است به جنگ بیانجامد .  تقابل ِ  اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد (شاید )  واضح ترین و بنیادی ترین تقابل ها در هرم قدرت باشد .  احمدی نژاد  به تاکتیک ِ » بهترین دفاع حمله است »  اعتقاد دارد و  در عمل هم  به آن پای بند است . هم چنین در بلوف و ارائه ی اطلاعات ِ  جهت دار و مشکوک و حتی نادرست ، دستی  توانا دارد . با این مقدمات ( و شاید مسلمات ! ) می پرسم :

——————-

 1. آیا احمدی نژاد به اطلاعات پایه و محرمانه ی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات و… دسترسی دارد ؟
 2. چرا تا کنون سند و یا مدرکی توسط ِ احمدی نژاد  دال بر   فساد ِ هاشمی رفسنجانی و خانواده ی او ارائه نشده است ؟
 3. چرا تا کنون احمدی نژاد  مدرکی را دال بر «سرمایه دار بودن » هاشمی رفسنجانی و خانواده ی او ارائه نداده است ؟
 4. چرا تا کنون هیچ گونه پرونده قضایی ( ولو مقدماتی ) علیه هاشمی رفسنجانی و خانواده ی او ارائه نشده است ؟
 5. آیا شایعات ِ حول و حوش  ، فعالیت های غیر مجاز اقتصادی خانواده ی هاشمی رفسنجانی صحت دارد ؟
 6. منبع ِ  شایعات علیه  هاشمی رفسجانی ، مهدی رفسنجانی و فائزه ی هاشمی کجاست ؟
 7. آیا مواضع تند فائزه ی هاشمی در مقابل ِ نقدی در دوره ی اصلاحات ، ارتباطی به شایعات امروز ندارد ؟
 8. نقدی ، طائب ، سعید امامی و…  در دوران ِ چه کسی از قدرت  بر کنار شدند و در دوران ِ چه کسی به قدرت رسیدند ؟
 9. آیا تورم ِ  و  فساد ِ اقتصادی دوران ِ  هاشمی رفسنجانی  ، محصول ِ تغییر مسیر اقتصاد  دولتی به  اقتصاد خصوصی بود ؟
 10. آیا مدیرانی چون مرحوم ، نوربخش ، کرباسچی ، مهاجرانی ، خاتمی ، الویری ، عطریانفر و..  توسط ِ هاشمی رفسنجانی معرفی شدند ؟
 11. آیا قضاوت  ِ تاریخ در مورد هاشمی رفسنجانی ، با قضاوت ِ کنونی ما در مورد او یکی است ؟
Advertisements