بایگانی

Archive for the ‘یک طرح معنادار برای جنبش ِ سبز’ Category

چرا سبز ها بسیارند ؟

ژانویه 19, 2010 2 دیدگاه

یک طرح  ِ معنادار برای سبز ها

( طرح با کیفیت پائین تر برای سرعت های پایین )

طرح با کیفیت پائین تر( برای سرعت های پایین )

Advertisements