بایگانی

Posts Tagged ‘خامنه ای ، عید ، فطر ، سخنرانی ، آیت الله ، سید علی ف رهبری’

ضعیف ترین سخنرانی آیت الله خامنه ای

سخنرانی کوتاه  آیت الله خامنه ای در روز عید فطر را  می توان ضعیف ترین سخنرانی او از زمان رسیدن به قدرت دانست .

رهبری جمهوری اسلامی در این سخنرانی ترجیح داد در مورد  «سوریه» ،  کشور دوست و متحد استراتژیک چیزی نگوید . سکوتی که فاعدتاً برای ولی امر مسلمین جهان یک نکته ضعف محسوب می شود و می تواند حمل بر « بی سیاستی و یا بن بست عملی » برای ایران تلقی شود .

آیت الله خامنه ای  در مورد معترضان لیبی با عنوان « هم پیاله های قذافی » یاد کرد ، تعبیری که  می تواند به چالشی برای سیاست خارجی ایران در ارتباط با حکومت جدید لیبی تبدیل شود .

اما آن بخش از سخنان آقای خامنه ای که موفق شد  تیتر یک بسیاری از رسانه های مخالف و موافق باشد ، مربوط به  «انتخابات »  بود . آنجا که  ترس خود را نسبت به موضوع انتخابات آشکار کرد و  گفت :

»  امسال ما در آخر سال، انتخابات را داريم. انتخابات هميشه در كشور ما تا حدودى يك حادثه‌ى چالش‌برانگيز است. اگرچه در مقايسه‌ى با انتخاباتهائى كه در بعضى از كشورهاى دنيا – چه كشورهاى به اصطلاح پيشرفته، و چه بعضى از كشورهاى ديگر – برگزار ميشود، كه تويشان چه خباثتها، چه خيانتها، چه درگيرى‌ها، حتّى چه كشت وكشتارها اتفاق مى‌افتد، بحمدالله اين حوادث در كشور ما نيست، اما بالاخره يك چالشى است؛ مردم را متوجه ميكند. مراقب باشيد اين چالش به امنيت كشور صدمه نزند. «

ظاهراً  طعم تلخ آخرین انتخابات برگزار شده در کام آقای خامنه ای ، کار را به جایی رسانده است که رهبری جمهوری اسلامی ایران فراموش کند که انتخابات برای هر نظامِ مبنتی بر آرا مردم ، نه تنها یک تهدید و یک چالش  بلکه یک « فرصت بزرگ » برای  « تامین امنیت ملی و تحکیم پایه های  حکومت » است  .

اشاره ی آقای خامنه ای به «کشت و کشتارها در حین انتخابات»  ، نیز می تواند گوشه ای دیگر از ضعف اشکار این سخنرانی را آشکار کند . انجا که ناخودآگاه ، شنونده را به یاد  حوادث پس از انتخابات 22 خرداد می اندازد .

البته باید صبر کرد و دید که رسانه هایی که جز مدح رهبری چیزی نمیدانند ، این تعابیر و این سخنان را چگونه تفسیر می کنند . آیا حسین شریعتمداری جرات می کند که از بازتاب سخنان آقای خامنه ای در رسانه های مخالف بگوید و  بنا به سنت مالوف خود به اونیز  بتازد که چرا «خوراک خبری  رسانه های بیگانه » را تامین کرده و چیزی گفته که« دل دشمنان را شاد »  کند ؟؟

Advertisements