بایگانی

Posts Tagged ‘محسنی اژه ای، زندانی ، سیاسی ، دادستان ، زبان سبز ، قوه ، قضائیه ، سخنگو ، حصر’

یک تعریف از زندانی سیاسی تقدیم به محسنی اژه ای

سپتامبر 6, 2011 18 دیدگاه

محسنی اژه ی سخنگوی قوه ی قضائیه و دادستان کل کشور است . دیروز آقای دادستان وقتی نتوانست وجود زندانی سیاسی را در کشور انکار کند ناچار شد صورت مسئله را خط بزند و بگوید « چون در قانون جرم سیاسی نداریم ، پس زندانی سیاسی هم نداریم !!»

البته محسنی اژه ای در این مصاحبه ترجیح داد هر چه آشوب و اتش سوزی و کشت و کشتارو اب بازی را به زندانیان سیاسی نسبت بدهد تا فعل سیاسی آنها را نادیده بگیرد . گویی به زعم اقای محسنی اژه ای  « زندانی سیاسی موجودی است که هر کاری از او بر میاید فقط گــاز نمی گیرد ! »

Advertisements