بایگانی

Posts Tagged ‘کروبی، واحدی، مجتبی، مهدی، خانوادهف سخنگو، خارج کشور’

مواضع کروبی فقط توسط خانواده اطلاع رسانی خواهد شد

نوامبر 5, 2011 ۱ دیدگاه

سرانجام مواضع  مجتبی واحدی، مشاور سابق اقای کروبی سبب شد تا خانواده آقای  کروبی از ایشان اعلام برائت کنند .

جرس به نقل از  همسر آقای کروبی  نوشته است :

«مواضع مهدی کروبی در حوزه استقلال جنبش و عدم نیاز به کمک خارجی بسیار روشن است و کسانی که با این مواضع تغییرناپذیر کروبی توافق ندارند مجاز به استفاده از عناوین سخنگو یا مشاور کروبی نیستند ، البته مجازند از عنوان «مشاور سابق کروبی» استفاده کنند «

شکی نیست آقای واحدی به عنوان یک روزنامه نگار که  8-9 ماهی است در عرصه پیام رسانی فعال شده اند همچنان می توانند به فعالیت خود ادامه دهند اما همچنان که بارها به ایشان یادآوری شده است مواضع متفاوت ایشان در عبور از جنبش سبز و نفی استقلال ملی  نبایست به نام شیخ مهدی کروبی می آمد.

کاش پیش از انکه خانواده کروبی مجبور شوند اینگونه خبر رسانی کنند، اقای  واحدی خود جانب انصاف نگه می داشت و آنان را مجبور نمی کرد که «علیرغم میل باطنی» سکوت  خود را بشکنند .

Advertisements