بایگانی

Archive for the ‘باز هم دهن کجی احمدی نژاد به مجلس’ Category

باز هم دهن کجی احمدی نژاد به مجلس

سپتامبر 20, 2009 بیان دیدگاه

سایت رسمی ریاست جمهور ایران ، محمد رضا رحیمی را دکتر می خواند !

قابل توجه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی ، علی الخصوص :

آقایان توکلی ، نادران ، زاکانی ، حیدرپور ، مطهری و دیگران !

 

محمد رضا رحیمی

محمد رضا رحیمی

محمد رضا رحیمی

محمد رضا رحیمی

 

نمونه هایی از لینک های مربوطه در سایت ریاست جمهوری :

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17842

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17834

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17843

Advertisements